SRO om Atomet og det periodiske system

 • STX 2.g
 • SRO (Fysik A, Kemi A)
 • 10
 • 18
 • 3656
 • Word2007

SRO om Atomet og det periodiske system

SRO i Fysik A og Kemi A om atomet og det periodiske system.

Opgaveformulering
Redegørelse af principperne bag det periodiske system
Analyse af det periodiske system med henblik på de forskellige grundstoffers fysiske og kemiske egenskaber

Indhold

Indledning: 3
Periodesystemets historie 4
Periodesystemets opbygning 6
Atomets opbygning 8
Eksempel på anvendelse af det periodiske system 10
Eksperimentelt arbejde, radioaktivt henfald 11
Konklusion 12
Kildeliste 13
Bilag 1 14
Bilag 2 15
Bilag 3 16
Bilag 4 17
Bilag 5 18

Uddrag

Indledning:
Denne opgave vil indeholde en redegørelse af principperne bag det periodiske system, samt en gennemgang af dets historie. Igennem det vil jeg forklare hvordan et grundstofs placering i periodesystemet afspejler dets fysiske og kemiske egenskaber. Jeg vil endvidere illustrere periodesystemets anvendelse ved databehandling og diskussion af eksperimentelt arbejde.
Jeg vil analysere det periodiske system med henblik på de forskellige grundstoffers fysiske og kemiske egenskaber. Metoden der anvendes til dette, er at man kan sætte de forskellige grundstoffer i system ved at indsætte dem i et koordinatsystem og derigennem konkludere om der virkelig er noget periodisk over det.
Jeg vil endvidere vise et eksempel på hvordan man ved hjælp ved af enkelte oplysninger om et grundstof, kan udlede hvilket grundstof der er tale om, ved hjælp af det periodiske system.

Periodesystemets historie
Forudsætningen for at vi har et periodisksystem, er at de forskellige grundstoffer er ordnet i et system efter fysiske og kemiske egenskaber. Dette system har forskellige forskere siden 1700 tallet prøvet at få skemalagt. Før 1700 tallet regnede man ca. kun med 4 grundstoffer ild, vand, jord og luft. Men efter 1700 tallet begyndte man at opdage at det var mere komplekst end før anset. Grunden til dette var at man lige så stille gik væk fra 4-element-teorien. Den første der beskrev dette var den engelske kemiker Robert Boyle, han sagde:

”jeg forstår nu ved et element... noget primitivt og simpelt, eller et fuldstændig ublandet stof – noget der ikke kan dannes af andre stoffer eller af hinanden”

Denne tankegang var startskuddet til at finde ud af et system hvor man periodisk prøvede på at sætte grundstofferne i system. Adskillige forskere prøvede men det periodiske systems endelige gennembrud kunne først blive en realitet, da man havde fundet mange flere grundstoffer end dem f.eks. Boyle havde på hans tid.

I 1817 kendte man 46 grundstoffer og dette antal gjorde det muligt at finde frem til en systematisering. I dette år opstillede Johann W. Döbereiner den første triade. En triade indeholder 3 grundstoffer hvor gennemsnittet af vægten af det tungeste grundstof og det lettelse ville give ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Atomet og det periodiske system

[2]
Bedømmelser
 • 22-03-2010
  Selve ideen og det som er beskrevet er godt. Sproget virker dog meget personligt og måske ikke så gennemrettet.
 • 26-04-2012
  Godt sammensæt, men føler der mangler nogle ting.