SRO - Årsager til kriminel adfærd

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk B, Samfundsfag A)
  • 7
  • 10
  • 2717
  • Word2007

SRO - Årsager til kriminel adfærd

Problemformulering – SRO i Engelsk B og Samfundsfag A om årsager til kriminel adfærd.

Overemne: Kriminalitet
Underemne: Baggrund for kriminalitet
Jeg ønsker at redegøre for hvilke årsager et individ har for at begå kriminalitet, eventuelle indflydelser til en kriminel livsstil og motivationen bag kriminelle handlinger.
Hvad er baggrunden for at et individ begår kriminalitet og bliver kriminel?
- Har arv, miljø eller race nogen indflydelse på de kriminelles livsbane?
- Hvilke motiverende faktorer kan spille en rolle for at et individ begår kriminelle handlinger?
- Er der et mønster angående hvem der bliver kriminel?

Jeg ønsker at analysere ”Celling America” med henblik på at finde ud af om fortællerens baggrund og miljø spiller en rolle, med henblik på ovenstående redegørelse, og hvad der inspirerer og motiverer en person til at bryde et negativt mønster og blive en mønsterbryder.
Til sidst ønsker jeg at vurdere, på bagrund af ovenstående redegørelse og spørgsmål, hvordan det er muligt at forebygge et kriminelt mønster og bryde det.

Indhold

Problemformulering – SRO 3
Abstract 4
Indledning 5
Samfundets påvirkning 5
Teori om ungdomskriminalitet 6
Ungdomsoprør og identitetskrise 7
Motivation 7
Analyse af Celling America 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
For mange er begrebet kriminalitet indlysende. En handling der overtræder en eller flere af samfundets love og dermed er strafbar, er en kriminel handling. En kriminel handling kan i mange tilfælde lede til diverse bøder og i værste fald indlemmelse i fængsler og institutioner.
Dette er den simple juridiske definition af begrebet, hvilket kan være problematisk, idet der også findes politiske elementer i definitionen af hvad der beskriver en kriminel handling. Der findes nemlig kun få handlinger, som altid og i alle samfund defineres som kriminelle. Heriblandt er handlinger som mord en kriminel handling i hele verden, imens f.eks. besiddelse af et våben kun er en kriminel handling i visse samfund rund om i verden. Her kan man bl.a. tage fat i den såkaldte mærkningsteori , da de tager udgangspunkt i en betragtning, at det ikke er de kriminelle handlinger der i sig selv er interessante, men i stedet måden der reageres på dem.

Samfundets påvirkning
Årsagerne til kriminel adfærd kan være vidt forskelige, idet alt fra fattigdom til stofmisbrug kan have en afgørende indflydelse på beslutningen at begå kriminelle handlinger. Tyveri og indbrud ses hyppigt hos personer, som er i lavvande rent økonomisk og bliver nødt til at begå kriminalitet for at kunne skaffe mad og andre nødvendige midler til at få en normal hverdagen til at gå.
David Rubenstein, en amerikansk milliardær, mener at det er svært at snakke om årsager til kriminalitet, uden at bruge begrænsede økonomiske midler som et argument. Rubenstein mener at når arbejdsløsheden i et samfund stiger, desto mere attraktiv bliver kriminalitet. Denne teori bliver dog sat lidt tilbage idet at statistiker viser at chancen for at en person begår kriminalitet formindskes med alderen. Logisk set bliver arbejdsløshed et større problem for en person i 30'erne da der er ... Køb adgang for at læse mere

SRO - Årsager til kriminel adfærd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.