SO2 portfoliomappe HTX

 • HTX 3. år
 • SO - Studieområdet
 • Ingen givet
 • 15
 • 3552
 • PDF

SO2 portfoliomappe HTX

Opgaven er tiltænkt til inspiration til, hvordan man kan udforme en SO2 portfoliomappe til HTX 3 år. Portfolioen indeholder en oversigt over alle de forskellige forløb vi har været igennem og en oversigt over de forløb, som jeg har valgt at tage med i min mappe.

Der er meget fokus på, at alle de faglige mål skal være opfyldt, og derfor er de faglige mål anvendt som overskrifter, hvor opgaven er sat ind under de forskellige mål de opfylder. Til hver opgave er der udarbejdet et resume samt en begrundelse for, hvorfor denne opgave netop er valgt og hvordan den opfylder det faglige mål.

Indhold

Læringsteori og læreprocesser 8
Skrivning 8
Cykellygte 8
Arbejdsformer 9
Bæredygtig udvikling 9
Informationssøgning 10
Shakespeare 10
Formidlingsteori 11
Præsentation 11
Cykellygte 11
Samspil mellem fagene 12
Mediepsykologi 12
Videnskabelige metoder 13
Bæredygtig udvikling 13
Cykellygte 13
Evalueringsteori og evalueringsværktøjer 15
Bæredygtig udvikling 15

Uddrag

Læringsteori og læreprocesser
Skrivning
Resume
I kommunikation IT havde vi et forløb som omhandlede forskellige metoder at skrive og tage notater på. I forløbet anvendte vi tænkeskrivning. Denne måde går ud på at få styr på sine tanker og finde ud af, hvad man ved, hvad man tror man ved og hvad man gerne vil vide.
Jeg har valgt at medtage et eksempel fra forløbet, hvor vi skulle bruge metoden tænkeskrivning til at filosofere over emnet farvelære. Ved dette eksempel havde vi 10 minutter til at skrive alt det ned, vi vidste om farvelære, hvad vi troede vi vidste om farvelære og hvad vi gerne ville vide om farvelære. Efterfølgende fik vi en teoretisk gennemgang af læreren om emnet, hvor der blev taget notater. Til sidst havde vi 15 minutter til at skrive 10 spørgsmål ned om emnet, som bagefter skulle besvares af en anden fra klassen... Køb adgang for at læse mere

SO2 portfoliomappe HTX

[3]
Bedømmelser
 • 01-05-2017
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Kan ikke bruges til noget, er alt for intern
 • 25-05-2014
  God inspiration til din egen SO mappe
 • 12-05-2014
  Fint til inspiration