SO2 notater

 • HTX 3. år
 • SO - Studieområdet
 • Ingen givet
 • 4
 • 1023
 • PDF

Noter: SO2 notater

Notater til SO2 eksamen

Studiefaglig teori
Læringsteori
Arbejdsformer
Informationssøgning
Videnskabelige metoder
Formidling
Evaluering
Arbejder og Studieområde målene

Lærers kommentar

Jeg fik 12 til eksamen

Uddrag

• Læringsteori
Howard Gardner
Gardner opstillede otte forskellige intelligenser (sproglig, matematisk, musikalsk, spatial (rum og flader), kropslig, interpersonel, intrapersonel og naturalistisk), som alle mennesker besidder, men hvor et eller to af intelligenserne typisk er mere dominerende end de andre. Man kan lære noget inden for alle intelligenser, men vil typisk føle sig tiltrukket af det, hvor man hurtigst lærer nyt. Man skal skelne mellem fagområder og intelligensområder. Udøvelse af et fagområde kræver flere former for intelligenser.
Jeg er:
Musikalsk intelligens – evnen til at kende toner og mønstre i sammensatte melodier.
Kropslig-kinæstetisk intelligens – evnen til at forstå kroppen og bevægelse.
David Kolb
Ifølge Kolb er der fire faser, som man indlærer i (erfaringsfase, refleksionsfase, teoretisk fase og handlingsfase). Alt ... Køb adgang for at læse mere

SO2 notater

[23]
Bedømmelser
 • 14-05-2012
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Meget god opgave, men der er stadig et stykke vej til ens egen eksamens opgave, da man skal samle opgaver ind fra de 3 år.
 • 25-06-2012
  Meget kort, og mange af tingene ikke brugbare. Det er mest overskrifterne der var gode at tage udgangspunkt i.
 • 25-01-2016
  Virkelig gode og brugbare notater
 • 12-04-2015
  Rigtig gode notater, men mangler lidt