SOP om Royal Unibrew i Afsætning og Samtidshistorie

 • HHX 3. år
 • SRP (Historie B, Afsætning A, SOP)
 • 7
 • 24
 • 5621
 • PDF

SOP om Royal Unibrew i Afsætning og Samtidshistorie

SOP'et indeholder en redegørelse for virksomheden og dennes historie, samt en analyse og vurdering af Royal Unibrew - i denne forbindelse kigger jeg også på en række andre punkter, som en virksomhedsundersøgelse af Ceres og hvordan Royal Unibrew blev til. Opgaven er skrevet i Afsætning A og Samtidshistorie B.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning
Hovedtræk i udviklingen af industrialiseringen til i dag
- Industrialiseringen indenfor bryggerier
Danmarks forudsætninger for ølproduktion
- Fra håndværk til industri
Ceres Bryggerierne A/S
- Historien bag Ceres
Fusionerne
- Afhængig omverden (nærmiljø)
- Uafhængig omverden (fjernmiljø)
Vækststrategier
- Integration
- Intensivering
Royal Unibrew
- Historien bag Royal Unibrew
- Internationalt bryggeri – med danske rødder
- Markeder
- Yderligere styrke i Danmark
- Succesrig eksport
- Værdigrundlag
SWOT-analyse af Royal Unibrew
- Royal Unibrews vision
- Royal Unibrews mission
Konkurrenceforholdene på det danske ølmarked
Fremtiden
Konsekvenser for det danske samfund
Konklusion
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Uddrag

"Indledning:
Jeg har valgt at skrive om udviklingen i den danske ølproduktion. De danske ølbryggeriers historie starter for ca. 150 år siden og er stadig i udvikling både nationalt og internationalt.

Siden ølbryggeriernes opståen har fusioner været et gennemgående fænomen i denne branche. I opgaven vil jeg redegøre for, hvorledes industrialiseringen har haft betydning for det moderne samfunds udvikling, herunder Danmarks forudsætninger for ølproduktion.

Jeg har valgt at rette mit fokus på det århusianske bryggeri Ceres og dets udvikling fra at være et lokalt bryggeri til nu at være en del af den internationale koncern Royal Unibrew.

Jeg vil anvende analysemodeller og beskrive hvilke strategier, der har ligget til grund for Ceres' fusion med andre danske bryggerier.

Jeg vil desuden analysere på Royal Unibrews nationale og internationale øgning af markedsandele, herunder en analyse af, hvorledes Royal Unibrew fremover kan styrke deres konkurrencedygtighed såvel nationalt som internationalt.

Sluttelig vil jeg pege på nogle af de konsekvenser som fusioner kan have for det danske samfund.
Jeg har valgt at anvende afsætningsmæssige begreber for at kunne afklare, hvorfor virksomheder vælger at fusionere. Jeg vil belyse de strategiske overvejelser samt hvilke påvirkninger, der er fra omverdenen, som virksomhederne står overfor i deres planlægning for at skabe øget vækst og dermed øge markedsandele og indtjening.

De kilder jeg lægger særligt vægt på er Den Store Danske's hjemmeside, Royal Unibrews hjemmeside og afsætningsbogen, bind 1. Hjemmesiderne indeholder, som har givet mig et godt indblik i mngage fakta til at belyse de historiske begivenheder.

Afsætningsbogen har givet mig de oplysninger, som har været nødvendige før, at jeg har været i stand til at kunne analysere lidt mere dybdegående på, hvilke faktorer, der har været i spil for de mange små og store fusioner, der løbende er sket."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Royal Unibrew i Afsætning og Samtidshistorie

[4]
Bedømmelser
 • 17-06-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  brug den! Jeg fik også 12 i min SRP, med god inspiration fra denne opgave
 • 15-04-2011
  Udemærket opgave - indholdet, som jeg skulle bruge, var til stede!
 • 12-03-2014
  Alt er godt. Delen om SRP gav mig utrolig meget inspiration ;)
 • 13-04-2013
  fin nok ........................