Roy Spivey

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Engelsk A
 • 12
 • 21
 • 7052
 • PDF

Novelleanalyse: Roy Spivey

Få hjælp til dit essay om "Roy Spivey" med Studienets study guide.

Denne study guide hjælper dig med Opgave A i eksamenssættet fra august 2010 for Engelsk. Her skal du skrive et essay, hvor du analyserer og fortolker Miranda Julys novelle "Roy Spivey". Du skal inddrage mindst to af de andre opgivne materialer i en perspektiverende diskussion.

Vores study guide til novellen og de andre fem perspektiverende tekster/billeder giver dig en indsamling af alle de situationer, elementer, citater og temaer, det kunne være relevant at komme ind på i en analyse og fortolkning i dit essay.

Opgaveformulering

 • "Write an essay (700-900 words) in which you analyse and interpret Miranda July's short story "Roy Spivey". To put your interpretation into perspective, your essay must include a discussion of at least two of the other items listed below. One of these must be a text."

 • Hent denne study guide nu og få hjælp og inspiration til din opgave om "Roy Spivey" med det samme.

  Indhold

  En hjælpende hånd - 2
  Resumé af teksten "Roy Spivey" - 3
  Indgangsvinkler til analysen og fortolkningen - 3
  1. Analyse og fortolkning - 5
  Perspectival texts (Perspektiverende tekster) - 15
  - T.S. Kerrigan "Elvis Kissed Me" (1999) - 15
  - "The Ballade of Lucy Jordan", by Shel Silverstein (1979) - 16
  - "Divine Trash: The Psychology of Celebrity Obsession", excerpt from an article by Erica Harrison (2006) - 17
  - Billede 1: Screaming Beatles Fan (1960s) - 18
  - Billede 2: John Giese's Domestic Bliss (Undated) -19
  2. B-opgaven: Rhyme in poetry - 19

  Uddrag

  Resumé af teksten “Roy Spivey”
  I novellen kommer jegfortælleren til at sidde ved siden af en kendt skuespiller, fordi hun indvilliger i at tage en ny flyafgang og derfor kommer til at sidde på første klasse. Hun kalder den kendte for Roy Spivey og sidder og overvåger ham, mens han sover. Da de får ser- veret mad på flyet, føler hun, at det er som om, de spiser morgenmad i sengen sammen, og Roy fortæller intime ting om sit forhold til sin kone, som han er utilfreds med. Jegfortælleren går ud på toilettet, men i et forsøg på at vaske sveden væk under sine arme, kommer hun til at gøre hele sin nederdel våd. Hun fortæller om, hvad der er sket, og Roy reagerer ved at lugte hende under armene, hvorefter han tilbyder hende en lugtfjerner, hun kan spraye sig med. Jegfortælleren har til sidst slet ikke lyst til at tænke på sit ke- delige liv derhjemme, og da Roy giver hende sit telefonnummer, føler hun sig usårlig. Han undlader dog at skrive det sidste tal ned, da han vil undgå, at det skal komme i forkerte hænder. Det sidste tal er fire, og det bliver jegfortællerens lykketal gennem hele livet, både da hun er sammen med sin kommende mand, da hun skal redde sin datter ud af en knibe, og da hendes far dør. Da hun flere år senere igen finder nummeret og ringer til det, får hun oplyst, at
  det er ude af brug. Hun har set, at Roy ikke længere spiller agentroller i tv, men nu er blevet ældre og har sit eget tv-show, hvor han er far for tolv lømmelbørn. Det går op for hende, at hun har misforstået ham, og at det virkelig var meningen, hun skulle have ringet. Hun ser sin mand, der i gang med at ordne bilen og katten, der plager efter mad. Pludselig kan hun ikke rejse sig op igen.

  Indgangsvinkler til analysen og fortolkningen
  Der er mange måder at indlede et engelsk essay på, men ved at vælge et udgangspunkt, der kan lede din opgave igennem hele ve- jen, opnår du at få sammenhæng og ”flow” i din færdige opgavebesvarelse. Et godt udgangspunkt er ét, der kan bruges som den røde tråd gennem hele opgaven. Vi giver her nogle bud på, hvad det kunne være, og hvordan du kan relatere de øvrige tekster og billeder til netop disse indgangsvinkler.
  Kendte mennesker
  En mulighed er at lade kendte mennesker være omdrejningspunkt i din analyseopgave. Hvis du vælger dette, bør du overveje:
  ...

  1. Analyse og fortolkning
  Narrator/point of view (Fortæller og synsvinkel)
  Fortæller
  Fortælleren er en førstepersons jeg-fortæller (first person narrator).

  Synsvinkel
  Synsvinklen udgår fra jeg-fortælleren, og læseren følger hendes tanker, refleksioner, iagttagelser og handlinger. Derfor får læseren ikke at vide, hvad de andre tænker om begivenhederne i novellen, men er overladt til jegfortællerens fortolkning af dem.

  Characterization (Personkarakteristik)
  Jegfortælleren
  Jegfortælleren er en ganske almindelig kvinde. Hun kommer ofte til at gøre sig selv fuldstændig passiv, fordi hun ikke kan bestemme sig for, hvad hun skal give sig til.

  Udseende
  Jegfortælleren er en ekstraordinær høj kvinde, men ser ellers meget almindelig ud:
  “Me, a tall but otherwise undistinguished woman” (p. 2, l. 17).
  Frygter, hun er for almindelig
  Da jegfortælleren går ud på toilettet og står og ser sig i spejlet, frygter hun for, at Roy vil tænke om hende, at hun er det kedeligste og ...

  Roy Spivey
  Roy Spivey er en berømt skuespiller, men han er alligevel meget åben og direkte over for jegfortælleren. Han undlader dog ikke at vise, at han også er en berømthed ved at gøre det til et stort projekt at videregive sit nummer.

  Åben og direkte
  Roy Spivey er meget åben og direkte. Han fortæller om sin kone og, at han ikke havde troet, at hun ville være så forstyrret:
  “He told me intimate details about his wife, the beautiful Ms M. Who would have guessed that she was so troubled?” (p. 2, ll. 20-21).

  Flirter med jegfortælleren
  Roy flirter med jegfortælleren, og da hun rejser sig for at gå på toi- lettet, siger han bekymret til hende, at hun er i færd med at forlade ham:
  “when I got up to use the bathroom he joked, ‘ You're leaving me!'” (p. 2, l. 23).

  Engagerer sig i jegfortællerens situation
  Da jegfortælleren fortæller, at hun har forsøgt at vaske sine armhuler ude på toilettet, hjælper han hende i stedet med at spraye lugt- fjerner under hendes arme. Dette viser, at han engagerer sig i hende og har lyst til at hjælpe hende, selvom det er en absurd situation:
  “'It dries in seconds, taking odor with it. Lift up your arms'” (p. 3, l. 53).
  ...

  Setting and time (Miljø og tid)
  Miljø
  Sted
  Læseren får ikke at vide konkret, hvor novellen udspiller sig, men det er formegentlig i USA, hvor den kendte basketballstjerne Jason Kidd, der nævnes i historien, kommer fra. Desuden har jegfortællerens datter taget alene til Mexico City, hvilket er mere sandsynligt, hvis novellen foregår i det sydlige USA. Novellen udspiller sig dog hovedsageligt i flyet, hvor jegfortælleren sidder sammen med Roy.

  Socialt miljø
  Jegfortælleren kommer fra et middelklassemiljø. Hun rejser ikke på første klasse, og det er kun et held, at hun får en plads i denne sektion af flyet. Hendes mand står selv for at gøre bilen ren derhjemme. Roy Spivey kommer omvendt fra et rigt miljø, hvor hans tele-
  fonnummer er så hemmeligt, at han ikke uden videre kan skrive det ned.

  Tid
  Kort præsentation
  Novellen indledes med en kort præsentation, hvor læseren får no- vellens omdrejningspunkt at vide: et møde med en kendt person i et fly:
  “Twice I have sat next to a famous man on an airplane” (p. 2, l. 1).
  ...

  Perspectival texts (Perspektiverende tekster)
  Når du er færdig med at analysere og fortolke novellen, bliver du bedt om at sætte den i perspektiv ved at diskutere mindst to af op- gaveforlæggets øvrige tekster/billeder, hvoraf mindst én af delene skal være en tekst. Nedenfor gennemgår vi kort, hvad vi mener, er det mest centrale for teksterne og billederne samt sætter dem i relation til ”Roy Spivey”:

  T. S. Kerrigan “Elvis kissed Me” (1999)
  Tolkning af teksten
  Alkoholiker
  Digtet skildrer en miserabel kvinde, der sidder på en bar. Hun er formodentlig alkoholiker, fordi hun hele tiden bestiller flere drinks på én gang:
  “ordering her drinks in pairs” (p. 6, l. 3).

  Miserabelt udseende
  Kvinden ser meget miserabel ud. Hun glatter sit gule hår ud og har mascara hele vejen rundt om øjnene. Hun indrømmer selv, at hun er billig og har mistet sit gode udseende:
  “'Call me cheap,' she sobs, ‘or bad, say that decent men dis- missed me, say I've lost my looks” (p. 6, ll. 11-13).
  Det afgørende kys
  Selvom kvinden godt selv ved, at hun er miserabel at se på, er der ét men. Hun er blevet kysset af Elvis, og det virker som om, at lige meget, hvor galt, hun føler, det er gået hende, kan dette altid holde hendes hoved højt:
  “but add,/ Elvis kissed me” (p. 6, ll. 13-14)
  ...

  2. B-opgaven: Rhyme in poetry
  Rhyme in poetry
  Du bliver I B-opgaven bedt om at finde rimmønstre i digte. Vi har her analyseret de to digte, der er i opgaveforlægget, men du kan også meget vel analysere rimmønstre i andre digte.

  Rhyme in the poem ”Elvis Kissed Me”
  Sonetten i det ydre
  Digtet ”Elivs Kissed Me” er en sonet. Det betyder, at det er opbygget over 14 linjer og har et helt speciel både indre og ydre komposition. Sonetten er inddelt i tre terzetter (strofer på tre vers) og to kupletter (strofer på to vers). Dette lever ikke helt op til den traditionelle sonet, der er på to kvartetter og to terzetter, men der er alligevel tale om en sonet med en hel bestemt opbygning. Der er også et fast rimskema i sonetten. I ”Elvis Kissed Me” er rimmønstret (AxA, BB, CxC, DD, ExE, (hvor x betyder ingen rim).

  Sonetten i det indre
  Sonetten er også indholdsmæssigt en helt bestemt form. Der er en logisk opbygning i digtet, hvor det i terzetterne (stroferne på tre vers) er kvinden, der har ordet, mens de i kupletterne (stroferne på to vers) er en fortæller, der nærmer sig hende. I den klassiske sonet er det oftest sådan, at der er en række præmisser, der skrives frem i terzetterne og bindes sammen konkluderende i de øvrige vers.
  ... Køb adgang for at læse mere

  Roy Spivey

  [13]
  Bedømmelser
  • 05-04-2011
   God disposition der belyser relevante områder i teksten, men samtidig overlader noget af fortolkningen til læseren selv
  • 02-02-2015
   Rigtige gode guldnoter, som jeg kunne bruge til min egen aflevering
  • 07-05-2014
   Rigtig gode guldnoter
  • 13-03-2014
   fin og brugbar opgave