Romerrigets fald

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 12
 • 12
 • 4102
 • PDF

Romerrigets fald

Større opgave skrevet i historie i 2.g om Romerrigets fald.

Opgaven diskuterer bl.a. Edward Gibbon og Edward Goldsmiths teorier om hvorfor romerriget faldt.

Problemformulering:
• Redegørelse for den sene kejser tid, fra 212 evt. frem til faldet.
• Hvilke årsager var skyld i det romerske imperiums fald?
• Diskussion af de væsentligste årsager og deres medvirken til Romerrigets fald? Var det ydre eller indre faktorer der spillede ind?

Det skal dog nævnes, at jeg har afgrænset mit emne til det Vestromerske imperiums undergang alene, derfor vil denne opgave ikke beskæftige sig med begivenheder, der har fundet sted efter 476 e.v.t. som angives som årstallet for Vestromerske riges undergang.

Kilder der er arbejdet med

Christiansen, Erik: ”Romersk historie - Fra by til verdensrige og fra verdensrige til by”. Aarhus universitetsforlag, 1995.

Freeman, Charles: ”Romernes Verden”. Gyldendal, 1993.

Hellas, Knud: ”Romerriget - et magtsystems opståen, udvikling og sammenbrud”. Columbus, 1987.

Thiedecke, Johnny: Magtens ansigter, magtopfattelse, magtudøvelse og magtiscenesættelse - Fra antikkens Rom til Hitlers 'Tredje Rige'. Pantheon, 2001.

William Rasmussen, Susanne: ”Politikkens bog om Romerne”. Politikkens forlag 2006.

Indhold

1. Indledning 3
1.1. Problemformulering 3

2. Romerriget fra kejser Caracalla 4
2.1. Den sene kejser tid 4
2.2. Kristendommens udbredelse 4
2.3. Et rige delt i øst og vest 5
2.4. Et rige mod undergangen 5

3. Det romerske imperiums fald 6
3.1. Edward Gibbons teori 6
3.2. Edward Goldsmiths teori 7

4. Vurdering 9

5. Konklusion 11

6. Litteraturliste 12

Uddrag

1. Indledning
Det siges, at Rom blev grundlagt i 753 f.v.t. hvor byen blev opført på syv høje ved floden Tiber på grænsen til Etrurien. Det tidlige Rom blev styret af konger, indtil adelen tog over, hvorefter Rom blev en republik styret af to konsuler, valgt på to års basis. Rom underlagde sig snart nabobyerne og stiftede yderligere også bekendtskab med den græske civilisation gennem de græske bystater sydpå. Rom var nu efterhånden blevet en stormagt, dog skete der kontroverser med handelsbyen Karthago i Nordafrika som førte til krige, men i 146 f.v.t. var Karthago blevet knust og Rom stod tilbage som enehersker. Da det romerske imperium var på sit højeste, strakte det sig fra England i vest til Mesopotamien i øst. Det kan dermed siges, at Romerriget er et af de mægtigste riger verden hidtil har set og alene derfor er det interessant at beskæftige sig med emnet. Man kan også sige, at Romerriget er ganske aktuelt i forhold til i dag, eftersom vores verden gennemgår mange af de samme problemer, som de havde dengang. Af disse problemer kan nævnes manglende mad ressourcer, demokratiske vanskeligheder, arbejdsløshed, kultur og slaverne kan sammenlignes med den teknologiske udvikling der ses i dag, som overtager flere og flere arbejdspladser.
Det spændende ligger i, hvordan en så mægtig stat kunne gå under. Var det udefrakommende faktorer, eller skyldtes det alene problemer i selve riget. Skete det fra den ene dag til den anden, eller som en langsom proces. Hvad var skyld i faldet af det så mægtige imperium Er nogle forfattere, historikere, teoretikere med flere i stand til at forklare faldet på supermagten?... Køb adgang for at læse mere

Romerrigets fald

[5]
Bedømmelser
 • 27-05-2015
  Opgaven er god til brug af inspiration. Den er flot sat op og den er et godt hjælpemiddel til hvordan man selv skal arbejde med historie. Jeg bruger den som et layout eksempel, men samtidig også til at lære mig selv hvordan jeg skal arbejde. Fantastisk opgave :) !
 • 21-05-2014
  Super god opgave i sin helhed. Til alle som henter denne opgave og måske til forfatteren selv, der skal ikke komma før at, hvis det er efterfulgt af et verbum :)
 • 02-05-2016
  kan godt anbefales, det en okay opgave
 • 18-06-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  den har et virkelig flot layout. meget overskueligt.