Romerriget - Udvikling og Forfald

 • STX 2.g
 • Historie A
 • Ingen givet
 • 10
 • 3824
 • PDF

Romerriget - Udvikling og Forfald

Dette er en opgave om Romerriget, hvor vi undersøger dens udvikling og forfald. Vi bruger Edward Gibbons ”Det romerske riges forfald og undergang" og Edward Goldsmiths ”Det romerske Riges undergang. En sociologisk og økologisk tolkning.”

1. Indledning

Romerrigets sammenbrud har igennem de sidste mange århundreder optaget mange filosoffer og historikere verden over. Derfor findes der i dag mange teorier om hvordan og hvorfor det skete, og mange bud på hvilke af disse teorier de forskellige professorer mener kan være årsagen til sammenbruddet.

I denne opgave vil jeg derfor forsøge at redegøre for den historiske baggrund i tiden efter Romerrigets storhedstid, år 180 e.Kr., til Romerrigets fald i 476 e.Kr.. Her vil jeg redegøre for det romerske samfunds udvikling fra år 180 til år 476 e.Kr, og komme ind på de mange skiftende soldaterkejsere, som havde stor betydning for samfundet. Herefter vil jeg komme ind på det forsøg der var på at rette op på samfundet og genskabe det gamle Romerrige, og herunder vil jeg samtidig inddrage kirkens betydning for sammenbruddet.
Derefter vil jeg gå ind og analysere to kilder og gøre rede for dem og sammenligne deres fortolkning af de forskellige teorier omkring Romerrigets sammenbrud og herefter, via mit kendskab til Romerriget og dets udvikling gennem min bearbejdelse af denne opgave, vurdere hvilke af disse teorier der kan være en blandt mange årsager til Romerrigets sammenbrud.

I min konklusion vil jeg redegøre for, hvad jeg mener, kan være årsagerne til Romerrigets fald, ved samtidig at underbygge mine påstande med kilderne, samt min historiske viden. Som en anden ting, vil jeg gå ind og udtrykke mit synspunkt på teorien om man i grunden kunne karakterisere Romerrigets fald som en undergang, eller overgang, ved samtidig at inddrage enkelte synspunkter fra kilderne, samt den historie baggrund.

Indhold

1. Indledning
2. Historisk redegørelse for det romerske samfunds udvikling ca. 180-476 e.Kr.
2,1. Soldaterkejsernes tid
2,2. En gennemgribende reform bliver indført, det forenede Romerriges sidste tid
2,3. Romerriget bliver delt i øst og vest og sammenbruddet er nær
3. Analyse af kilder og deres fortolkning af årsagerne til sammenbruddet
3,1. Kilde: Edward Gibbon, Engelsk forfatter, 1781
3,2. Kilde: Edward Goldsmith, Engelsk forfatter, 1975
3,3. Sammenligning af kilderne og deres synspunkt på årsagerne til sammenbruddet
4. Vurdering af kilderne samt årsagerne til sammenbruddet
5. Konklusion
6. Litteraturliste

Uddrag

Rom i 180 e.Kr. betegner et stort skel i den romerske historie. Dette betegnes ved, at den store kejser Marcus Aurelius, inden hans død i samme år, begik en stor dumhed og brød med adoptionssystemet og i stedet udpegede sin uduelige søn Commodus til tronfølger. Under Commodus' regering (180-192 e.Kr.) gik det for alvor ned ad bakke for den romerske stat. Kejseren hengav sig helt og holdent til udskejelser, og under de forhold forfaldt hærdisciplinen hurtigt. Dette forfald tog kun yderligere til, efter at Commodus blev dræbt og en krig mellem provinshærenes generaler havde bragt det severiske dynasti fra Nordafrika på kejsertronen (193-235 e.Kr.)... Køb adgang for at læse mere

Romerriget - Udvikling og Forfald

[38]
Bedømmelser
 • 27-10-2006
  Virker som en fin opgave, men man skal lige overveje de udgangspunkter der er taget, om det er sådan man også mener de er. Fin opgave.
 • 16-12-2001
  Denne opgave minder meget om opgaven Romerrigets sammenbrud af Kathrin Jacobsen, denne er dog lidt længere.
 • 14-06-2017
  den er fin nok. ikke lige det jeg skulle bruge.
 • 02-05-2016
  det en okay opgave, kan godt anbefales.