Delopgave B: Ulighed i sundhedsvæsnet | Samfundsfag

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 5
 • 1892
 • PDF

Delopgave B: Ulighed i sundhedsvæsnet | Samfundsfag

En besvarelse af eksamenssættet der omhandler Risikosamfundet fra august 2010.

Delopgave B: Ulighed i sundhedsvæsnet
2: Undersøg, i hvor høj grad Bent Hansens synspunkter vedrørende øget markedsstyring i sundhedssektoren (bilag B1) kan understøttes af materialet i bilag B2 og supplerende materiale.
3: Diskutér, hvilke konsekvenser en øget markedsstyring af sundhedssektoren har for danskernes sundhed.

Lærers kommentar

En god besvarelse, med meget få mangler.

Studienets kommentar

Kommentar B2: Hav gerne mere fokus på, hvorvidt Bent Hansens synspunkter bakkes op af tallene. Hvad siger tallene? Stemmer det overens med Bent Hansens synspunkter? Der bruges lidt for meget tid på at referere Venstres holdninger og CEPOS' holdninger, og det er i denne forbindelse ikke vildt relevant.

Kommentar B3: For meget udenomssnak om marginalskat og indkomstregulerede ydelser. Diskussionen skal handle om markedsstyring af sundhedssektoren og befolkningssundheden.

Uddrag

Den danske velfærdsstat er bygget op om universelle velfærdsydelser, hvilket betyder, at velfærdsydelser-ne er tilgængelige for alle uafhængig af indkomst eller social status. Den seneste tid er der opstået en de-bat om hvorvidt man skal begynde at ændre på markedsstyringen indenfor det offentlige. Især markeds-styringen af sundhedssektoren har været under heftig debat.
De senere år er der sket en øget markedsstyring i den offentlige sektor. Markedsstyringen indebærer udlicitering såvel som en privatisering af den offentlige sektors arbejdsopgaver. Dette er bl.a. sket ved at udbyde offentlige ydelser til private virksomheder såsom privatsygehuse og private lægeklinikker mfl. I samme ombæring har regeringen indført muligheden for at trække private sundhedsforsikringer fra i skat, så det ikke længere skattepligtigt at betale for sundhedsforsikringer betalt af...

---

”Et af de emner, der har præget debatten her i sommer er spørgsmålet om private sundhedsforsikringer og privathospitaler. Både privathospitaler og sundhedsforsikringer har været kritiseret for at skabe ulig-hed og underminere det danske sundhedsvæsens universelle filosofi og praksis. En del af kritikken går på, at sundhedsforsikringerne er fradragsberettigede, men det er tydeligt, at det er selve ideen om sund-hedsforsikringer, som byder kritikerne imod”. – skriver Jacob Mchangama , chefjurist for Cepos.
Det centrale for debatten om de universelle eller brugerbetalte sundhedsydelser er et spørgsmål om ideologier. I Danmark har gennem mange år været ført en social-liberalistisk politik,... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Ulighed i sundhedsvæsnet | Samfundsfag

[20]
Bedømmelser
 • 26-06-2012
  Givet af 1.g'er på STX
  Fin opgave. Jeg kunne godt tænke mig at den var en smule kortere og mere konkret, men ellers fin
 • 25-01-2012
  Fin opgave, men i 1c er der ikke lavet beregninger, men tallene er blot sat ind i et diagram
 • 29-11-2014
  Givet af HTX-elev på 3. år
  udemærket.... hajjajaj
 • 18-03-2013
  ..........................