Retoriske virkemidler i konspirationsteorier

 • HF 2. år
 • SSO (Dansk A)
 • 10
 • 17
 • 5610
 • PDF

Retoriske virkemidler i konspirationsteorier

Jeg har valgt at skrive større skriftligt opgave om retoriske virkemidler i konspirationsteorier. Efter at have stiftet bekendtskab med adskillige konspirationsteorier, synes jeg det kunne være interessant at undersøge, hvordan det er lykkedes de mange konspirationsteoretikere at overbevise så mange mennesker om deres teoriers rigtighed.

Elevens kommentar

Dybere ind i analysen, med filmske virkemidler.

Indhold

Indledning
Generelt om konspirationsteorier
- Definition og konspirationsteoriernes historie
- Hvordan søger konspirationsteoretikerne at overbevise andre om teoriernes rigtighed?
- Hvad forstår man ved konspirationsteorier?
Virkemidler i konspirationsteorier
- Retoriske virkemidler
- Filmiske virkemidler
Dokumentarfilmen: Zeitgeist – The Movie Kapitel 2
- Analyse og fortolkning
- Perspektivering
Diskussion
- Kan man stole på teorierne?
- Konspirationsteoriernes levedygtighed i det moderne mediebillede
Konklusion
English abstract
Kildeoversigt

Uddrag

Konspirationsteorier er overalt, alle har hørt om dem og de fleste har også selv på et eller andet tidspunkt spekuleret i, om noget nu også kan være sandt. Bl.a. bevidner Dan Browns succes med romanen ”Da Vinci Mysteriet”, at konspirationsteorier er mindst lige så populære blandt almindelige læsere som teorierne er hadet af kritikerne.

Jeg vil starte med at definere begrebet ”konspirationsteori” og baggrunden for dem. Jeg vil herunder belyse, hvordan konspirationsteoretikerne overbeviser andre om teoriens rigtighed. Jeg vil redegøre for hvilke retoriske virkemidler der benyttes, med fokus på mediet dokumentarfilm.
Derfor vil jeg også komme ind på filmiske virkemidler, hvorfor de benyttes og hvordan de virker.

Jeg vil lave en analyse og fortolkning af kapitel 2 i ”Zeitgeist – The Movie” af Peter Josephs, som også går under navnet ”Zeitgeist - The Final Edition”.

Derefter vil jeg lave en perspektivering, hvor jeg vil inddrage artiklen: ”Harrit og Konspiranoiaen” og afslutningsvis vil jeg diskutere konspirationsteoriernes troværdighed og levedygtighed i det nutidige mediebillede, med fokus på internettet og dokumentarfilmen, som grobund for teorierne... Køb adgang for at læse mere

Retoriske virkemidler i konspirationsteorier

[2]
Bedømmelser
 • 07-12-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god gennemgang og meget god opgave til inspiration
 • 25-10-2011
  sindsyg god hent den