Resonans i halvåbent rør + Resonansfrekvenser - Rapport i Fysik

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • Ingen givet
 • 9
 • 1887
 • PDF

Resonans i halvåbent rør + Resonansfrekvenser - Rapport i Fysik

Formålet med rapportøvelsen er at udføre to forskellige forsøg a) og b).

a) Vi skal bestemme lydens hastighed vha. stående lydbølger i et halvåbent rør (kvartbølgeresonator).

b) Vi skal bestemme overtonerne (resonansfrekvenserne) i en orgelpibe, som er hhv. åben og lukket i den ene ende.

Studienets kommentar

Okay rapport. Diskussionen af fejlkilder kunne være uddybet, og man bør skelne mellem usikkerheder og fejlkilder. Der mangler derudover nogle udregningseksempler i databehandlingen.

Indhold

Formål
a) Lydens hastighed
- Teori
- Apparatur og opstilling
- Fremgangsmåde
- Målinger i skema
- Databehandling
- Fejlkilder
- Konklusion
b) Overtoner i resonansrør
- Apparatur og opstilling
- Teori
- Fremgangsmåde
- Målinger i skema
- Beregninger
- Databehandling
- Fejlkilder
- Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
o Vi startede med at sende en tone med frekvensen f =1500 Hz ned i røret vha. af en højttaler placeret som vist på opstillingen ovenfor.
o Røret var først helt fyldt med vand. Vha. niveaukuglen kunne vi sænke vandstanden i røret. Dette gjorde vi langsomt indtil vi netop hørte lyden forstærket. Netop her var resonansbetingelsen (1) opfyldt første gang. Dvs., der var ¼ bølgelængde i røret. Vi afmærkede målingen med en elastik.
o Nu sank vi vandstanden indtil næste resonans hørtes. Der stod nu ¾ bølgelængder i røret. Vi afmærkede med endnu en elastik.
o Vi sank vandstanden en sidste gang, indtil vi hørte endnu en forstærkning af lyden. Nu stod der altså 5/4 bølgelængder i røret. Endnu en elastik.
o Vi gentog forsøget for andre frekvenser.

Fremgangsmåde:
1) Vi startede Datalyse, og indstillede programmet som beskrevet i vores øvelsesvejledningen.
2) Vi startede, og holdt mikrofonen helt hen til den åbne orgelpibe og blæste.
3) Da et nogenlunde acceptabelt plot på skærmen optrådte, trykkede vi stop.
4) De kraftige frekvenstoppe viste partialtonerne (grundtonen og alle overtonerne). Dem opmålte vi.
5) Derefter gentog vi forsøget for orgelpiben idet vi holdte en hånd for den åbne ende... Køb adgang for at læse mere

Resonans i halvåbent rør + Resonansfrekvenser - Rapport i Fysik

[5]
Bedømmelser
 • 07-10-2003
  Den er meget god, men ikke helt tilfredsstillende
 • 15-03-2007
  Det var ikke det jeg ledte efter. Lidt rodet.
 • 03-03-2009
  fin opgave:)
 • 24-02-2007
  For kort ikke så teoretisk