Rapport om Modstand i en Metaltråd

  • HTX 1. år
  • Fysik B
  • 10
  • 12
  • 1652
  • PDF

Rapport om Modstand i en Metaltråd

Rapporten handler om modstanden i en metaltråd.

Formål
Vi skal bestemme resistiviteten (ρ) for to metaller ved at måle modstanden (R) i metaltråde med forskellige længder (l) og tværsnitsarealer (A).

Skrevet ud fra bogen Orbit B Fysik HTX
Vi bruger en konstantan og kobbertråd til at finde, hvordan modstanden varierer i metaltråden.

Lærers kommentar

Fin rapport med god resultatbehandling.

Teoriafsnittet er udmærket, men du måtte gerne komme ind på formlen for resistansens temperaturafhængighed (at den for de fleste metaller er lineært voksende med temperaturen).
Meget illustrativt at vise R-variationen vha. en graf – fint!
Det er helt OK at benytte din metode med at afbilde R som funktion af l/A og så finde resistiviteten som hældningskoefficienten til linjen. Du kunne dog også have benyttet hældningskoefficienten fra et diagram, hvor du afbilder R som funktion af l. Det var egentlig det, der var tanken i opgaven – jf. forsøgsvejledning. Her er hældningskoefficienten – som Excel giver umiddelbart – jo lig med rho/A. Dvs. du kan finde rho (altså resistiviteten) ved at multiplicere hældningskoefficienten a med arealet A (rho=a*A).
God drøftelse af fejlkilder – og fint, at du delvist forsøger at vise, i hvilken retning fejlkilderne ”trækker” forsøgsresultatet.
I din vurdering af fejlkilder kunne du evt. også være kommet ind på usikkerheder. Du kunne fx komme ind på usikkerheden mht. længdemålet. Det havde været meget fint, hvis du havde en vurdering af, hvad en lille afvigelse på længdemålet ville betyde for dit resultat - forsøget er faktisk meget ”følsomt” mht. nøjagtighed her.

Indhold

Formål 3
Teori 3
Apparatur 5
Fremgangsmåde 5
Resultater 5
Resultatbehandling 6
Diskussion (fejl kilder) 12
Konklusion 12

Uddrag

Fremgangsmåde
1. Vælg to tråde af forskellige metaller med god længde (1-2 m). Trådene skal ikke klippes over! Benyt evt. tråd på selve trådrullen.
2. Gentag følgende for hver tråd: mål spændingen U og strømstyrken I i mindst 4 forskellige længder l af tråden (gerne flere). Ved hver længde måles tre sammenhørende værdier af U og I, og R bestemmes (jf. Ohms lov). Find et gennemsnit af R for de tre målinger... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Modstand i en Metaltråd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.