Resistivitet og resistansens temperaturafhængighed

  • STX 2.g
  • Fysik A
  • 12
  • 10
  • 1605
  • PDF

Rapport: Resistivitet og resistansens temperaturafhængighed

Dette er en fysikrapport skrevet over to forskellige eksperimenter, det ene om resistivitet og det andet om resistansens temperaturafhængighed.

Del 1: At eftervise formlen for resistivitet, R=  L/A, og finde resistiviteten  for en udleveret tråd, samt identificere dennes materiale ved at sammenholde denne med en resistivitetskonstant fra data-bogen.

Del 2: At undersøge hvorvidt en tråds resistans/modstand, R, er temeraturafhængig med viden om, at det for metaller gælder at resistiviteten er stigende ved temperaturøgning.

Lærers kommentar

Fin rapport. Især rigtigt godt at du starter med at analysere de grafer du senere vil bruge.
Dog er der tre ting i din behandling af resultater du skal være opmærksom på

1) De fejlkilder du nævner er ikke fejlkilder, men derimod usikkerheder.
2) Grafen skal ikke tvinges igennem (0,0). Grunden hertil er statistisk kompliceret.
3) Når du genererer en graf som du gør, bør du få Excel til at give R^2 og kommentere den, så du kan analysere dit fit.

Indhold

Formål
Teori
Resistivitet
Temperaturafhængighed
Apparatur
Fremgangsmåde
Behandling af måledata
Fejlkilder
Usikkerheder
Konklusion

Uddrag

R: Resistansen/modstanden. Et mål for en elektrisk leders evne til at bremse en jævnstrøm. Altså forholdet mellem den påtrykte spænding og strømmen(Ohms lov). Denne er proportional med ledningens længde, L, og materialets resistivitet, p, og omvendt proportional med ledningens tværsnitsareal, A. Enheden for resistans er Ω, ohm... Køb adgang for at læse mere

Resistivitet og resistansens temperaturafhængighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.