Resistivitet - Konstantan

  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 6
  • 1570
  • PDF

Rapport: Resistivitet - Konstantan

Denne rapport indeholder en undersøgelse af resitiviteten for konstantan.

Formål:
Formålet med dette forsøg er at eftervise at resistansen af en konstantantråd er proportional med trådens længde samt omvendt proportional med tværsnitsarealet. Desuden vil vi bestemme resistiviteten af konstantan, som er en legering af Cu og Ni.

Indhold

Formål
Teori
Materialer
Forsøgsbeskrivelse
Resultater og databehandling:
Diskussion
Fejlkilder og usikkerheder:
Konklusion

Uddrag

Materialer:
2 multimetre til afmåling af spænding og strømstyrke , konstantantråd (d=0,25mm), modstand, standpoler samt målebånd og strømkilde.

Forsøgsbeskrivelse:
Opstil et kredsløb som vist herunder.

Forsøg 1.
I dette forsøg holdes trådens tværsnitsareal konstant (0,049 mm2). Derimod ændrer vi på trådens længde.
Ved hjælp af ovenstående opstilling, måles der for hver ny længde af tråden , spændingen og strømstyrken .
Ud fra disse målinger kan man eftervise at resistansen er proportional med trådens længde.

Forsøg 2.
I dette forsøg holdes trådens længde konstant (41,8 cm), hvilket vil sige, at vi her kun ændrer på trådens tværsnitsareal. Da man ikke kan ændre trådens tværsnitsareal, ligger man tråden hhv. dobbelt, tredobbelt og firedobbelt osv.
Ved hjælp af ovenstående opstilling, måles der for hver gang trådens tværsnitsareal ændres, både spændingen og strømstyrken .
Ud fra disse målinger kan det undersøges hvor vidt resistansen er omvendt proportional med tværsnitsarealet af tråden... Køb adgang for at læse mere

Resistivitet - Konstantan

[1]
Bedømmelser
  • 02-12-2011
    Fin opgave, men der ligger små fejl - ikke store fejl!