Resistivitet - Kanthal

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 7
 • 1228
 • PDF

Rapport: Resistivitet - Kanthal

Rapporten undersøger resistivitet og kommer bl.a. ind på resistiviteten for kanthal.

Formål:
Denne øvelse havde 3 formål:
a)At eftervise, at resistansen, R, for en leder med længden L og tværsnitsarealet A er givet ved R=ρ*LA, hvor ρ kaldet resistiviteten, er en materiale- og temperaturafhængig konstant.
b)At identificere et ukendt stof vha. måling af resistansen af en leder, som var fremstillet af materialet.
c)At forklare reglerne for erstatningsresistans for seriekobling og parallelkobling ud fra formlen for resistans for en leder.
Vi bruger flere forskellige tråde i vores udregninger, heriblandt en kanthaltråd.

Elevens kommentar

Fik meget ros for denne opgave, eneste fejl var udregning af den gennemsnitslige resistivitet.

Studienets kommentar

Der burde have været et teori-afsnit der var en smule mere uddybende. Derudover er de nævnte fejlkilder nærmere usikkerheder.

Indhold

Formål:
Teori:
Materialeliste:
Fremgangsmåde:
Måleresultater:
Grafer:
Beregninger:
Tillægsspørgsmålet:
Fejkilder
Konklusion

Uddrag

Materialeliste:
- Resistansmåler i form af multimeter
- 2 standpoler
- Tråde af forskellige materialer, forskellige længder og med varierende diameter.
- 2 krokodillenæb
- 2 ledninger
- Målestok
- Skydelære

Fremgangsmåde:
Standpolerne opstilles som vist på tegningen, og forskellige tråde af kendte materialer, med varierende længder og tværsnitsarealer fastspændes en af gangen. Et multimeter forbindes til to ledninger. Et krokodillenæb sættes på begge ledninger, hvorefter den ene ledning fastsættes til den ene ende af tråden. Den anden ledning sættes det sted på tråden, som vi ønsker at måle til, således at længden blev målt fra det stilstående krokodillenæb, til det næb, som vi flyttede rundt på. Resultaterne blev noteret, og samme fremgangsmåde blev benyttet til at identificere det ukendte stof.

Vi valgte at ligge mest vægt på at regulere længderne, for at bevise proportionaliteten mellem resistansen og længden, da der var få materialer til rådighed, hvor tværsnitsarealet varierede. Vi fik dog en måling fra et andet hold, som havde fundet 3 forskellige tykkelser af kantal, så dem vil jeg tillade mig at bruge i denne opgave... Køb adgang for at læse mere

Resistivitet - Kanthal

[2]
Bedømmelser
 • 18-09-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  En super god og meget inspirerende opgave, jeg synes måske godt at der kunne være noget mere teori.
 • 15-06-2017
  Der mangler udregninger og titler på graferne