Rentabilitetsanalyse | Noter

 • HHX 2. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Ingen givet
 • 2
 • 274
 • PDF

Rentabilitetsanalyse | Noter

Noter til emnet rentabilitetsanalyse. Forklaringer og sammenhænge mellem følgende nøgletal:

Afkastningsgraden (AG)
Overskudsgrad (OG)
Aktivernes omsætningshastighed (AOH)
Gældsrenten (GR)
Egenkapitalens forrentning (EKF)
Rentemarginalen (RM)
Finansiel gearing (G/E-forhold)

Uddrag

Ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til at forrente den kapital, der er investeret i virksomheden. I regnskabsanalysen er rentabilitetsanalysen den centrale analyse, idet det sammenkobler virksomhedens indtjening med den kapital, der er investeret for at opnå indtjeningen.
Når nøgletallene skal beregnes skal man omfatte følgende 4 forhold:
• Niveau – Vurderes i forhold til andre virksomheder, branchetal og/eller markedsrenten.
• Udviklingsretning – Vurderes om retningen er gunstig eller ugunstig eller svingende.
• Udviklingshastighed – Beregnes hvor store ændringer der er. Procent og/eller procentpoint.
• Årsager og sammenhænge – Vurderes hvad der kan være årsag til udviklingen.

Afkastningsgraden (AG)
Belyser virksomhedens evne til at forrente den samlede kapital (egenkapital såvel som fremmedkapital)... Køb adgang for at læse mere

Rentabilitetsanalyse | Noter

[7]
Bedømmelser
 • 17-11-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  fortæller ikke ordentligt sammenhæng mellem de forskellige nøgletal. SPILD, hvis du downloader for prøve.
 • 18-06-2013
  Fin beskrivelse, men ellers bare taget direkte fra bogen. Mangler nogle flere uddybende forklaringer..
 • 22-06-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  ikke værd at downloade.... meget dårlige noter
 • 03-01-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  spildte point rent ud sagt