Rent a Room A/S | VØ B | Eksamen august 2010

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Rent a Room A/S | VØ B | Eksamen august 2010

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til VØ B fra d. 13 august 2010 (hhx102-VØK/B-13082010).

Indeholder besvarelse i pdf-fil og bilag i Excel-fil.

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Strategi og logistik - Rent A Room A/S
Opgave 2 - Prisoptimering - Rent A Room A/S
Opgave 3 - Årsafslutning - Rent A Room A/S
Opgave 4 - Budgettering - Rent A Room A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Forklar, hvilken vækststrategi Rent a Room A/S benytter.

1.2 (10 %)
Analyser og vurder nøgletallene for det nyeste opbevaringscenter i Århus.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

2.1 (10 %)
Beregn den optimale pris for udlejning af et standardrum på 6m3.
Den forventede pris-/afsætningsrække fremgår af bilag 2.

2.2 (5 %)
Beregn med udgangspunkt i den optimale pris, hvor mange standardrum med 30 % rabat der skal udlejes for at opnå samme dækningsbidrag som ved den optimale pris. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (5 %)
Vurder, om virksomheden bør give kunderne tilbuddet med 30 % rabat.

2.4 (5 %)
Diskuter, hvilke handlingsparametre Rent a Room A/S med fordel kan anvende i bestræbelserne på at skabe større overskud i fremtiden.

3.1 (15 %)
Færdiggør afslutningsskemaet for 2009/2010.
Saldobalancen fremgår af bilag 3.

3.2 (5 %)
Forklar, hvorfor konto 12110 Varelager ikke fremgår af saldobalancen for Rent a Room A/S.

3.3 (5 %)
Opstil balancen pr. 30. juni 2010. Der skal ikke udarbejdes noter.

I bilag 4 findes en skabelon. Denne kan eventuelt anvendes.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan den bogførte værdi for inventar fremover vil blive påvirket, hvis afskrivningsperioden forlænges til 15 år i stedet for 10 år.

3.5 (5 %)
Beregn resultat før renter, afkastningsgraden og gældsrenten for 2009/2010.

3.6 (5 %)
Forklar, om virksomheden tjener eller taber på at arbejde med gæld.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt likviditetsbudget.
De nødvendige oplysninger og en skabelon til likviditetsbudgettet fremgår af bilag 5. Skabelonen kan eventuelt anvendes.

4.2 (5 %)
Vurder, hvorfor virksomhedens likviditet bliver forbedret gennem de fire kvartaler.

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan en ændring af betalingsbetingelserne for erhvervskunder fra 3 måneders kredit til 1 måneds kredit vil påvirke virksomhedens likviditet.

Uddrag

1.1 Forklar, hvilken vækststrategi Rent A Room A/S benytter

Igennem brugen af Ansoffs vækstmatrice er følgende blevet vurderet omkring Rent A Room A/S' vækststrategi:

Rent A Room forsøger at skabe vækst ved at tilbyde sine nuværende produkter (opbevaringsrum) til nye markeder i takt med, at de eksisterende centre bliver rentable. I startfasen har Rent A Room fokuseret på de største byer i Danmark, men forsøger sig nu, som den først i branchen, at tilbyde opbevaringsrum i de knap så store danske byer. Da opbevaringsrum ikke tidligere er blevet udlejet på denne måde i disse byer er der tale om en udvidelse af markedet til nye byer.

Det kan diskuteres om der blot er tale om markedspenetrering, da det formodentligt allerede er muligt at leje et opbevaringsrum i de fleste byer. Dette er dog på nogle andre vilkår, og der kan derfor være tale om at det ikke tidligere har været muligt at leje sådanne lokaler i Danmarks næststørste byer..... Køb adgang for at læse mere

Rent a Room A/S | VØ B | Eksamen august 2010

[23]
Bedømmelser
 • 06-04-2011
  En forholdsvis god opgave, der kommer godt ind på alle 3 spørgsmål. Jeg Mener dog bare at den er for dyr i forhold til indhold
 • 19-01-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  udmærket opgave. Er nogen anderledes begreb, som vi bruger et andet ord for, men det var ikke et problem
 • 30-01-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Dejlig opgave...........
 • 06-03-2012
  God opgave helt sikkert