Renæssance og Oplysningstid - Store linjer i Verdenshistorien

 • STX 3.g
 • Historie A
 • Ingen givet
 • 23
 • 5815
 • Word2003

Noter: Renæssance og Oplysningstid - Store linjer i Verdenshistorien

Dette er en række noter om Renæssancen og Oplysningstiden fra bogen "Store linjer i Verdenshistorien", som er skrevet af Knud Helles.

Dækker kapitlerne :
Mod nye horisonter 1500-1750 (s. 92-117)
Revolutioner - Politiske og industrielle (s. 120-141)
Nationalisme og imperialisme (s. 144-171)

Derudover inddrages Flemming Kiilsgaard Madsen: Opdagelserne: side 43-45.

Indhold

Højmiddelalder → Renæssancen 3
Gennemgang af side 92 – 95 3
Gennemgang af side 95 – 97 4
Reformations- og modreformationstekster 6
Humanistisk kritik af kirken 6
Forsvar for klosterlivet under den lutherske reformation i Danmark 6
Om aflad 7
Folkelig tro før reformationen 7
Luthers lære om aflad 7
Luthers syn på ægteskabet 8
Reformationen som socialt oprør 8
Luther om bondeoprøret i Tyskland i 1525 8
Imod bøndernes røver- og moderbander 8
Angreb på Luther for at svigte bønderne 9
Reformation med eller imod magthaverne 9
Europas opdagelse af verden 10
Gennemgang af side 98 – 99 10
Kolonisering og kulturmøder 11
Beskriv kort Aztekerriget og erobringen af dette. 11
Beskriv kort Inkariget og erobringen af dette. 12
Hvordan kan erobringerne forklares 12
Kolonisering af Syd og Mellemamerika 13
Beskriv årsagen til slavehandelens opståen 13
Hvad forstås ved trekanthandelen? 13
Kolonisering af Nordamerika 13
Hvilke stater koloniserede Nordamerika? 13
Beskriv kort de 13 engelske koloniers status. 13
Hvilken forskel var der på de sydlige kolonier og de nordligste? 13
Afrika og Asien: 14
Hvor blev der dannet kolonier i Afrika? 14
Beskriv slavehandelens karakter, omfang og betydning for Afrika: 14
Hvordan adskiller europæernes fremfærd i Asien sig fra den i Amerika? 14
Økologiske følger: 14
Giv en karakteristik af verdensmarkedets udvikling fra 1500-1750: 14
Flemming Kiilsgaard Madsen: Opdagelserne: side 43-45: 15
Ideernes revolution: 18
Demokratiets tænkerea 18
Hobbes: (Thomas 1588-1679) 18
John Locke (1632-1704) 18
Baron de Montesquieu: 1689-1755 18
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 19
Candide 19
Den franske revolution: 20
Nationalismen 22
Landbrugsformen 22
Samfund 22
Statsdannelse 22
Tankerne 23
Fremgang 23
Betydning 23

Uddrag

Højmiddelalder → Renæssancen
Man kommer i en krise i den Sene Middelalder og samtidig bliver antikken præsenteret.
Den store overgang og det, der slår igennem fra Højmiddelalder til Renæssancen er, at individet kommer i centrum – der interesses for individet.

De nye tanker medfører Reformationen i Norditalien, hvilket betyder at kirken og staten (delvis) adskilles og dermed mister kirken en stor del af deres magt.

I middelalderen tror man ikke på Gud, man ved at han bare er til stede.

I Renæssancen opdages verden også og igennem de europæiske ekspansioner, blev der skabt marked, der kom Borgerskabet til gavn. Borgergruppen/Borgerstanden bliver her født ud af Renæssancen og ud af opdagelsen... Køb adgang for at læse mere

Renæssance og Oplysningstid - Store linjer i Verdenshistorien

[9]
Bedømmelser
 • 03-03-2010
  fin brugbar hvis man skal have et overblik og mangler lidt info.
 • 23-06-2014
  Rigtig gode noter til forberedelsen af historie eksamen
 • 29-10-2014
  Givet af Studerende på 4. år
  en super duper opgave til inspiration
 • 01-10-2014
  fantastisk! lige hvad jeg skulle bruge :) !