Konflikten mellem tro og videnskab | Noter til Religion

  • STX 3.g
  • Religion B
  • 12
  • 13
  • 2536
  • Word2003

Konflikten mellem tro og videnskab | Noter til Religion

Dette er en samling noter i religion om forholdet mellem tro og viden. Noterne er disponeret som en opgave for at skabe overblik over emnet.

Indhold

Indledning
Gamle Testamente
Nye Testamente
Græsk Filosofi
Den kosmologiske periode (600-450 f.Kr.)
Den antropologiske periode (450-400 f.Kr.)
Den systematiske periode (400-322 f.Kr.)
Senantikken (300 f.Kr.-500 e.Kr.)
Middelalder (50-1500)
Renæssancen (1450-1600)
Martin Luther (1483-1546)
Charles Darwin (1809-1882)
Søren Kierkegaard (1813-1855)
The Big Bang
Konklusion
Litteraturliste
Bilag 1: Historien om syndefaldet
Bilag 2: Lignelsen om den barmhjertige samaritaner

Uddrag

Mennesket har en tendens til at skulle have beviser for alt, for at kunne tro, hvis det er sandt hvad så med Troen (kristendommen), glider den så ikke i baggrunden og hvad kan den give et moderne tænkende menneske? Er videnskaben det eneste sande, netop fordi den søger beviser for alt? Har vi ikke brug for begge dele i vores liv eller kan vi nøjes med den ene af dem?
For at belyse dette forhold, har vi valgt at tage udgangspunkt i de to kristne rødder: Jødedommen og Hellas. Vi har arbejdet os op igennem tiden, hvor vi på den ene side har den jødisk-kristne tradition og på den anden den græsk-filosofiske tradition... Køb adgang for at læse mere

Konflikten mellem tro og videnskab | Noter til Religion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.