AT synopsis om Tuvalu og klimaflygtninge

 • STX 2.g
 • AT (Naturgeografi C, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 5
 • 1917
 • Word2007

AT synopsis om Tuvalu og klimaflygtninge

AT synopsis i Samfundsfag A og Naturgeografi C med hovedemne Rejser. Jeg har taget udgangspunkt i Tuvalu og problemet med klimaflygtninge.

Problemformulering
"Den globale opvarmning har startet en markant ændring af naturens sammensætning, hvilket nu begynder at få konsekvenser for verdens befolkning. Gletsjerne smelter og havniveauet stiger og truer de lavtliggende lande og øer. Specielt Tuvalu er udsat for disse klimaændringer og landet står overfor en sort fremtid. Derfor er min problemformulering til denne opgave; hvilke klimatiske ændringer er forudsætning for, at Tuvalus befolkning bliver til klimaflygtninge?
For at besvare min problemformulering har jeg opstillet nogle problemstillinger, hvor jeg først vil redegøre for hvad den globale opvarmning egentlig er, og derefter hvordan den kommer til udtryk på Tuvalu, og derefter analysere de konsekvenser det har for Tuvalus økonomi og erhverv. Til sidst vil jeg diskutere hvilke problemer der opstår ved folkevandringen fra Tuvalu."

Studienets kommentar

Dog mangler metodeafsnittet indhold og kilderne er for svage. Der mangler perspektivering til studierapporten.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode, teorier og materialer
Delkonklusioner
Konklusion

Uddrag

1.1 Hvad er den globale opvarmning?
Den globale opvarmning betegner, som navnet angiver, en stigning af klodens temperatur. Atmosfæren er udgangspunktet for alt liv på jorden, da den indeholder den luft der gør det mulig for os at trække vejret og den luftart der gør det muligt for planterne af lave fotosyntese. Samtidig beskytter den os mod solens ultraviolette stråler, røntgen- og gamma stråling fra verdensrummet og den indeholder en række luftarter, som holder på solens varme, så jordens temperatur forbliver nogenlunde stabil og behagelig.
Disse luftarter kaldes for drivhusgasser og er vigtige, naturlige bestanddele af vores atmosfære. De vigtigste drivhusgasser, som har den effekt at holde på solens varme er: vanddamp, kuldioxid, metan og lattergas. Uden disse luftarter, ville der være en konstant istid på jorden.
Men mennesket har lavet ubalance i systemet, ved vores afbrænding af fossile brændsler; kul, olie og naturgas, som er dannet af levende organismer igennem millioner af år. Ved afbrænding af disse fossile brændsler frigives der en masse CO2, og det medfører en kraftig stigning af kuldioxid koncentration i atmosfæren. Atmosfærens indhold af metan bliver også forøget, denne stigning kommer først og fremmest ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Tuvalu og klimaflygtninge

[3]
Bedømmelser
 • 22-05-2011
  den er mega god!! køb køb køb
 • 08-03-2012
  skide god er helt lamslået
 • 21-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave..........