AT synopsis om Bjergbestigning i en globaliseret senmoderne verden

 • STX 3.g
 • AT (Idræt B, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 7
 • 1871
 • Word2003

AT synopsis om Bjergbestigning i en globaliseret senmoderne verden

AT synopsis skrevet i Idræt B og Samfundsfag A om bjergbestigning i en globaliseret senmoderne verden.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Problemformulering
Jeg vil redegøre for udvalgte fysiologiske og biologiske forandringer i kroppen ved bjergbestigning. Ydermere vil jeg analysere årsager til trangen til bjergbestigning, med henblik på samfundsfaglige teorier om identitetsdannelse. Slutteligt vil jeg vurdere hvordan individet udtrykker sig selv i det senmoderne samfund, og hvordan det er blevet muligt at dyrke ekstremsport i en globaliseret verden.

Problemstillinger:
Redegørelse:
- Hvilke biologiske forandringer sker der i kroppen ved bjergbestigning?
- Hvilke fysiologiske forandringer sker der med kroppen ved bjergbestigning?
- Redegør for højdesyge og risici i ekstrem højde.

Analyse:
- Analyse af bjergbestigeren Ulrich Aufmuth's teori omkring identitetsproblematikken.
- Analyse af Ulrich Becks's begreb risikosamfundet og personlig identitet med henblik på bjergbestigere.
- Anthony Giddens og det senmoderne samfund.

Vurdering:
- Hvordan spiller globaliseringen en rolle ved bjergbestigning?
- Hvilken betydning har det senmoderne samfund haft på individet og omvendt?
- Vurder hvorvidt globaliseringen er med til at skabe forandringer og opdage ny viden indenfor bjergbestigning.

Indhold

Indledning, afgrænsning og præcision af emnet.
Problemformulering
Problemstillinger
Metode og empiri.
Konklusioner på problemstillingerne.
Sammenfattende konklusion samt oplæg til videre diskussion.
Litteratur og materialeliste.
Perspektivering til studierapport

Uddrag

Konklusioner på problemstillingerne.
AD 1. På havniveau vil hæmoglobinet i de røde blodceller, blive fuldt mættet med ilt. Det forhold ændres i højden. I 2300 m.o.h., bliver ilttrykket i lungernes alveoler mindre. I højden falder mængden af plasma og hæmatokritværdien stiger. Endvidere øges mængden af stoffet 2,3-difosforglycerat i de røde blodceller, som letter afgivelsen af ilt til musklerne og organerne. For at kunne overleve i ekstreme højder, er kroppen nødt til at akklimatisere. Den menneskelige organisme er nødt til at indrette sig på disse vilkår, og gennem en kompliceret tilpasningsproces kan det lade sig gøre at afbalancere mangelsituationen. Ved længere ophold i ekstreme højder sker der ydermere ofte et tab af muskelmasse (hypotrofi), hvilket øger den måde forholdet mellem antal og kapillærer og muskelfiberareal er. I højden er der er stor risiko for at få højdesyge i forskellige akut ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Bjergbestigning i en globaliseret senmoderne verden

[2]
Bedømmelser
 • 04-12-2011
  Givet af 1.g'er på STX
  Opgaven var rigtig god inspiration, dels fordi min lærer ikke har sat hvad opgaven gik ud på, og fordi den var godt skrevet og let forståelig.
 • 21-11-2011
  fin opgave. Man kan godt bruge den, men der mangler stadigvæk noget vigtigt du ikke har taget med i den opgave.