SOP om Regulering i Teknikfag A og Matematik A

SOP om Regulering i Teknikfag A og Matematik A

I SOP'et skrev jeg om regulering og regulerings teknik med teknikfag A som hovedfag og Matematik A som det andet. I opgaven gør jeg rede for teorien bag reguleringssløjfer, hvorfor man bruger regulering, samt giver en række beskrivelser og analyser af koblinger med regulatorer.

Slutteligt gennemgår jeg matematikken som kan forklare en optimering af en regulering.

Opgaveformulering
Redegør kort hvorfor du har valgt emnet som dit studieretningsprojekt.
Redegør for hvad en regulerings sløjfe er, og hvilke er de mest brugte og hvorfor?
Hvad er ideen med en regulering og er der forskellige regulerings typer der passer
bedst til forskellige anlæg?
Hvordan kan en regulerings proces optimeres?
Beskriv og analysér grafen for P ledet i en P regulator
Beskriv og analysér grafen for I ledet i en PI regulator
Beskriv og analysér grafen for D ledet i en PID regulator
Undersøg om der er små simulerings programmer der kan vise hvilken betydning
de forskellige led har i forbindelse med en regulering
Redegør for matematikken bag optimeringen af en regulering.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 1
Begrundelse for valg af emne 1
Hjælp til forståelse af rapport 2
PV 2
SP 2
Fejl/e 2
U 2
Reguleringssløjfer 2
Symboler 2
Systemer med lukkede reguleringssløjfe 3
Åben sløjfe 5
P-regulator 6
Hvordan bestemmes vandstanden? 6
Hvor bruges P-regulatorer 6
I-regulator 7
Beskrivelse af P og I ledet sammen 7
Anvendelse 8
PID-regulator 9
Anvendelse 10
Optimering af en regulator 11
Ziegler & Nichlos metode 11
Hvor er Zieglers & Nichlos metode dårlig? 12
Hvor er Zieglers & Nichlos metode god? 12
Cohen & Coon's trinsvar metode 13
Fremgangsmåde 13
Hvor er Cohen & Coon's metode god? 14
Hvor er Cohen & Coon's metode dårlig? 14
Autotune 15
Program til simulering af PID regulator 15
Konklusion 16
Anders Krone
Studie Retnings Projekt
Litteratur liste 17
Bilag 1 18
Bilag 2 20

Uddrag

Indledning
Mange automatiske processer, bliver i dag styret af en række forskellige værktøjer. Et at de meget brugte værktøjer er regulatorer, da man ved indsættelse af en regulator i et system, kan opnå en ensartet produktion, øget kvalitet, mindre kassation og færre driftstop. En regulator er en lille slags computer der arbejder i et lukket system der ved hjælp fra nogle signaler fra en eller flere følere, samt nogle matematiske formler, kan stabilisere en proces. Men hvordan kan en regulator sammensættes med andre systemer, og hvor vil de forskellige regulatorer virke mest optimalt? I denne rapport vil der blive redegjort for disse spørgsmål. Derudover vil der være en redegørelse af de matematisk formaler regulatoren bruger, samt hvordan en regulator kan optimeres, på en række forskellige metoder.

Begrundelse for valg af emne
Da automatik, og automatiske anlæg er noget jeg har stor interesse for, lå det lige til højre benet at vælge noget inde for den genre. Derfor blev jeg hurtig enig med mig selv om at tage teknikfag som hovedfag, da det ville betyde at jeg kunne skrive om noget inde for automatik verden. Som emne valgte jeg regulerings teknik, da det er noget som bliver brugt mange steder i industrien, og fordi jeg havde lidt kendskab til det selv, men gerne ville vide noget mere om det. Ved valg at regulerings teknik kunne jeg også vælge mit andet fag, matematik da nogle regulatorer, benytter matematik, i form af algoritme på højt niveau.

Hjælp til forståelse af rapport
PV
PV er en betegnelse for proces værdi. Proces værdien er den der fortæller til regulatoren hvad der er, fx hvis PV sendes fra en niveau måler, sender den et signal der fortæller regulatoren hvor højt niveauet er, nogle bruger også ordet den aktuelle værdi om PV... Køb adgang for at læse mere

SOP om Regulering i Teknikfag A og Matematik A

[1]
Bedømmelser
  • 18-09-2010
    God opgave, men især god til hvis man selv har svært ved at komme igang med srp

Materialer relateret til SOP om Regulering i Teknikfag A og Matematik A.