Regnskabsanalyse - nøgletal | Noter

 • HHX 1. år
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Ingen givet
 • 2
 • 259
 • Word2003

Regnskabsanalyse - nøgletal | Noter

Noter og nøgletal til regnskabsanalyse.

Indhold

Nøgletal
Niveau
Udviklingsretning
Udviklingshastighed
Årsager/sammenhænge:
Driftslederløn
Afkastninsgrad
Overskudsgrad
Aktivernes omsætningshastighed
Sammenhænghæng mellem Afkastninsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed.
Gældsrente
Egenkapitalens forrentning:
Sammenhæng mellem afkastningsgrad, gældsrente og egenkapitalens forrentning

Uddrag

Regnskabsanalyse

Nøgletal
- er forholdstal, der belyser centrale sammenhænge i virksomhedens økonomi.

Niveau: niveauet vurderes i forhold til andre virksomheder, branchetal og/eller markedsrenten.

Udviklingsretning: vurderes om udviklingen er positiv (gunstig), negativ ( ugunstig) eller svingende i forhold til markedsrenten/branchetal.

Udviklingshastighed: hvor mange procentpoint/ procent nøgletallet har ændret sig.

Årsager/sammenhænge: vurderes hvad årsagen kan være.

Driftslederløn:
- direktøren er lønmodtager, og hans løn indgår i virksomhedens personaleomkostninger.
Man bør medregne en løn til lederen i... Køb adgang for at læse mere

Regnskabsanalyse - nøgletal | Noter

[3]
Bedømmelser
 • 27-05-2017
  er ikke det værd.........................................
 • 28-08-2012
  udemærket, men kunne godt være mere skematisk opstillet!
 • 21-06-2009
  Det er en dårlig note.! Der mangler uddybning