Regnskab og kalkulationer

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi B
  • 10
  • 11
  • 3108
  • Word2007

Regnskab og kalkulationer

Virksomhedsøkonomiopgave om regnskab og kalkulationer.

Indhold

Opgave 1
Redegør for den tredobbelte bundlinje

Opgave 2
Redegør for de forskelle, der er imellem det interne og eksterne regnskab

Opgave 3
Redegør for det interne bidragsregnskab – herunder en forklaring af form og indhold

Opgave 4
Redegør for begreberne kalkulation og retrograd kalkulation – herunder minimum en definition/forklaring af hvert begreb

Opgave 5
Diskuter og vurder de fremførte synspunkter i teksten ”Skoforretningen VærSko Århus” vedrørende det formålstjenlige ved at udarbejde regnskaber

Opgave 6
Diskuter og vurder de fremførte synspunkter om fastsættelse af salgspriser på mad og vin i teksten ”Restaurant LaFrance, København”

Opgave 7
Svar på nedenstående 11 spørgsmål

Uddrag

- Den tredobbelte bundlinje er et forretningsprincip, hvor virksomheden fokuserer på økonomiske, sociale og miljømæssige mål.
Den økonomiske bundlinje:
- Den økonomiske bundlinje henviser til, at virksomheden skal have mulighed for at bidrage med økonomiske resultater.

Den økonomiske bundlinje handler om 2 overordnede mål:
- Sikre vækst (for virksomhedens egen overlevelse).
- Bidrage positivt til samfundsøkonomien.
Dvs., at virksomheden skal gennem sin drift give et økonomisk udbytte til både ejerne og samfundet.
Udbyttet til ejerne sker selvfølgelig via overskud. Udbyttet til samfundsøkonomien sker ved, at virksomhedens og dens beskæftigelse skal betale skat. Et andet samfundsøkonomisk udbytte kan være, hvis en virksomhed eksporter til udlandet. Det er med til at forøge Danmarks indtægter i forhold til udlandet.

Den sociale bundlinje:
- En virksomhed har interesse i at optræde socialt ansvarligt.
Den sociale bundlinje handler ligeledes om 2 overordnede mål:
- Det sociale ansvar overfor virksomhedens medarbejdere.
- Det sociale ansvar overfor omverdenen.
Det sociale ansvar overfor medarbejderne:
- Her menes det, at medarbejderne skal have rimelige arbejdsvilkår. Det kan f.eks. ske ved, at de ikke bare bliver afskediget, fordi de har en sygedag eller hvis man får nedsat arbejdsevne. Man kan også give arbejderne mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem efteruddannelse, så markedsværdien af ..... Køb adgang for at læse mere

Regnskab og kalkulationer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.