SRP om Reggae på Jamaica i Musik A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Musik A)
 • 10
 • 19
 • 5626
 • PDF

SRP om Reggae på Jamaica i Musik A og Historie A

SRP om reggae´s oprindelse samt indvirkning på det jamaicanske samfund, skrevet i Musik A og Historie A.

Fremgangsmåde:
"I denne opgave vil jeg forsøge at klarlægge Jamaicas historiske baggrund med fokus fra afkoloniseringen og frem efter. Jeg vil herunder særligt lægge vægt på en beskrivelse af rastafaribevægelsen og reggaens musikalske rødder.

Ydermere vil jeg, ved hjælp af en musikanalytisk tilgang til to Bob Marley numre, belyse reggaens indflydelse på det jamaicanske samfund i 70'erne. Slutteligt vil jeg komme med et bud på om reggaen havde lige så stor en rolle i de to efterfølgende årtier."

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract: 1
1.0 - Indledning 2
1.1 - Fremgangsmåde 2
2.0 - Jamaicas historie 3
2.1 - Hovedtrækkene i Jamaicas historie efter afkoloniseringen 4
2.2 - Rastafaribevægelsen: 5
2.3 - Reggaens musikalske rødder .7
3.0 - Reggaens samfundsmæssige rolle i 1970'erne 10
3.1 - Reggae musik 10
3.1.1 - Bassen 10
3.1.3 - Akkordinstrumenter 12
3.1.4 . Vokalen 13
3.1.5 - Koret 13
3.2 - Indflydelsen på samfundet 14
4.0 - Reggaens rolle efter 1970 16
4.1 - 80'erne .16
4.2 - 90'erne .17
5.0 - Konklusion 17
6.0 - Litteraturliste 18

Uddrag

"1.0 - Indledning:
Jamaica er i dag en ø der ofte forbindes med smil, dans og glæde. Skruer man tiden 20-30 år tilbage befinder landet sig i en dyb krise og snakken om borgerkrigslignende tilstande er daglig kutyme. Dette skyldes en mangeårig historie som ikke ligefrem har været et pragteksempel.

Siden europæerne kom til landet har slaveri været et af de gennemgående temaer, sammen med racelighed.
Denne slavehandel er udtrykt ved de mange tusinde afrikaner der i tidernes morgen blev bragt til øen som led i en større slavehandel.

Disse slaver har i lang tid levet under trange kår, men grundet deres religiøse tro stiftede de en bevægelse som skulle gå hen og revolutionere Jamaicas samfund.

For trods den mangeårige undertrykkelse af de sorte, er det alligevel dem der har været mest fremtrædende i samfundet. For sideløbende med denne religiøse bevægelse, har der løbet en musikgenrer der har udviklet sig som svar på den samfundsstyring der fandt sted.

I denne sammenhæng kommer man ikke udenom Bob Marley, der har gjort Jamaica kendt, trods sin lave status i samfundet. Hans sange om frihed, lighed og religiøsitet, har gået verden rundt og fortalt en historie om, hvordan det jamaicanske samfund var. Denne musikgenrer er i dag kendt som reggae, og den har påvirket mange folks holdninger på Jamaica i slutningen af det 20.århundrede."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Reggae på Jamaica i Musik A og Historie A

[2]
Bedømmelser
 • 13-10-2011
  fantastisk opgave, den har hjulpet mig meget da vi lige nu også har musik-historie om reggae :D !
 • 27-02-2011
  Musikdelen er meget god:o)