Reformationen | SSO | Historie

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 10
 • 21
 • 6813
 • Word2007

Reformationen | SSO | Historie

SSO om Reformationen.

Historie B

Min opgaveformulering:

1. Redegør for nogle væsentlige ideer hos Luther
2. Analyser bilagsmaterialet med henblik på, hvordan Luthers tanker søgtes ført ud i livet i Dan-mark
3. Giv en vurdering af reformationens betydning for det åndelige klima i Danmark de følgende ca. hundrede år

Indhold

Indledning 3
Redegørelse 4
To regimente læren: 4
Fra gernings- til trosreligion: 5
Analyse 6
Bilag 1 6
Bilag 2 13
Bilag 3 14
Vurdering 16
Definition: 16
Folkets baggrund for reformationen 16
Overtro og Hekseafbrændinger: 17
Teologisk uoverensstemmelse fører til overtro. 17
Konklusion 19
Engelsk resumé 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Indledning
Reformationen er en af de vigtigste samfundsomlægninger i historien, i Europa såvel som i Dan-mark. Derfor er det interessant at se på, hvordan denne omlægning har påvirket kirke, stat og befolkningen. Martin Luther var hovedpersonen bag reformationen, men havde hans ideer og tanker nogen reel betydning for reformationens udvikling i Danmark? Opgaveformuleringen lyder:

Redegør for nogle væsentlige ideer hos Luther – Her er der taget udgangspunkt i nogle centrale begreber i Luthers lære. To regimente læren står centralt og har betydning for hele reformationen og tankegangen der kom til at præge eftertiden. Ligeledes redegøres der kortfattet for det almene præstedømme samt omlægning fra gernings- til trosreligion der kendetegner den Lutherske lære, der vil blive mere uddybet videre i opgaven.

Analyser bilagsmaterialet med henblik på, hvordan Luthers tanker søgtes ført ud i livet i Dan-mark – I denne analyserende del er der lidt beskæftiget med Luthers tanker og visioner, for deref-ter at analysere frem til om hvordan og hvorfor de blev udført i praksis og hvorvidt dette var i overensstemmelse med hvad Luther mente og tænke. Pointerne der i analysen bliver taget i be-skæftigelse er Jesus som menighedens og troens centrum, prædikenens centrale betydning, sa-kramenterne og kirken som et trossamfund.

Giv en vurdering af reformationens betydning for det åndelige klima i Danmark de følgende ca. hundrede år – Denne del af opgaven beskæftiger sig med hvad reformationen fik af betydning for den almene mand. Hvordan ændrede hans tankegang sig, hvor bakkede han op om reformationen og blev ønskerne opfyldt? Det vurderes at den almene mand nok ikke støttede reformationen udelukkende af teologiske holdning. Der var en økonomisk og politisk faktor med. Dette hænger sammen med den massive stigning i hekseafbrændinger der skete i perioden efter reformationen... Køb adgang for at læse mere

Reformationen | SSO | Historie

[4]
Bedømmelser
 • 05-02-2011
  Synes det er en god opgave. Tænker dog på hvordan du har kunnet få sådan en god karakter uden at have lavet fodnoter. Måske er det noget nyt der er kommet, men min historielærer har sagt at fodnoter er noget af det vigtigste i en historieopgave. Men eller flot
 • 09-04-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Det er en god opgave, men der er ingen fodnoter, og bilagne kan jeg ikke se.
 • 06-03-2016
  erferjferifjreifjerifjreijferifjeirfreifj
 • 05-04-2011
  Det er en nogenlunde ok opgave