Fremstilling af Magnesiumoxid - Rapport i Kemi C

  • STX 1.g
  • Kemi C
  • 12
  • 7
  • 1492
  • PDF

Fremstilling af Magnesiumoxid - Rapport i Kemi C

Rapporten beskriver en fremstilling af magnesiumoxid.

Formål:
Formålet med eksperimentet var at bevise, at der bliver dannet ioner når atomer som gerne afgiver elektroner (Mg) reagerer med atomer, som gerne optager elektroner (O2). Ydermere skal eksperimentet bruges til at foretage mængdeberegning af reaktanterne, for at finde det teoretiske udbytte, og se om det stemmer overens med det reelle udbytte.

Lærers kommentar

Fortrinlig rapport hvor især mængdeberegninger var lige i øjet.

Indhold

Formål
Teori
Eksperimentets materialer
Eksperimentets metode
Målresultat skema
Diskussion og konklusion
Perspektivering

Uddrag

Eksperimentets metode:
Eksperimentet blev delt op i to dele. I første del blev der udelukkende observeret.
En magnesium-strimmel på omkring 3 cm, blev klippet af en rulle. Magnesium er et metal, det har metalglans og ser lidt sølvagtigt ud. Det blev med en tang holdt ind over en bunsenbrænder. Magnesiummet blev antændt, og der gik en kraftig brand i det. Det lyste kraftigt op i hvide farver og spruttede en smule, det så lidt ud som en stjernekaster, og blev holdt over en porcelænsskål. Forbrændingsproduktet var hvidt, det var som aske, og kunne minde lidt om brændt papir, bare mere hvidt.

Efter dette eksperiment, blev et lignende opstillet, dog under mere kontrollerede forhold. Et stykke magnesium blev endnu en gang klippet af rullen, denne gang på omkring 5 cm, og vægten blev vejet med tre decimaler. Diglen der blev brugt til forsøget blev også vejet med tre decimaler, og derefter blev den foret med askefrit filtrerpapir. Magnesiumstrimlen blev rullet sammen og puttet ned i diglen. Diglen fik låg på, og blev sat oven på et trådnet, der lå på trefoden over bunsenbrænderen. I ca to minutter blev der varmet kraftigt på diglen, derefter blev låget fjernet, hvorefter der i endnu 8 minutter blev varmet på diglen. Efter 5 minutters afkøling blev diglen og dens indhold vejet, og derved blev det konstateret at den nu vejede mere end summen af digel og magnesium gjorde inden eksperimentet.
Det blev antaget at asken fra filtrerpapiret ikke vejede noget, da det har været en umålelig lav vægt... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af Magnesiumoxid - Rapport i Kemi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Fremstilling af Magnesiumoxid - Rapport i Kemi C.