NV-Rapport - Forsøg med Albedo

NV-Rapport - Forsøg med Albedo

Dette er en NV-rapport, der beskriver et forsøg med albedo. I teorien kommer vi også ind på Milankovitch teorien og kobler den med albedoeffekten.

Formål:
Det naturvidenskabelige formål var at påvise albedoeffekten:
Hvordan påvirker afstanden fra lyskilden temperaturen?
Hvordan påvirker overfladens farve temperaturen?

Lærers kommentar

Min lærer var meget imponeret, da min gruppe og jeg var gået ud over pensum.

Elevens kommentar

Skrive kildeliste på

Indhold

Formål:
Teori:
Hypotese:
Metode:
Anvendt udstyr:
Fremgangsmåde:
Resultater og databehandling:
Diskussion:
Fejlkilder:
Konklusion:

Uddrag

• Fremgangsmåde:
Vi opstillede vores lyskilde over en flamingoplade med et termometer indsat. Dette termometer var indsat i computeren med data‐logger‐programmet. I computeren havde vi også indsat en lysmåler, til at måle den refleksion der ville komme fra vores forsøg.
Lysmåleren satte vi i et stativ også over flamingopladen. Da startede vi med at ligge en hvid plade over termometeret på flamingopladen, og tændte lyskilden med lav afstand fra flamingo‐pladen. Her aflæste vi efter 1,5 minut temperatur i grader celsius og light level. Da gjorde vi det sammen endnu engang, men istedet med stor afstand fra lyskilden til flamingopladen. Dette gentog vi med en sort plade, og havde derefter vores data... Køb adgang for at læse mere

NV-Rapport - Forsøg med Albedo

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.