Rapport om plakaten som medie

  • HTX 1. år
  • Kommunikation/It C
  • 10
  • 13
  • 2243
  • Word2007

Rapport om plakaten som medie

Denne rapport er hovedsageligt om teorien bag forskellige kommunkationsmetoder der er anvendt til at skabe en plakat. Plakaten er i rapporten.

Formålet med opgaven var at undersøge hvilke modeller, regler og forslag der rammer den ønskede målgruppe. Dette gøres ved at udarbejde et projekt, hvor udgangspunktet skal være et produkt og en rapport. Produktet ved en plakat og rapporten som skal indeholde teorien til plakaten.

Indhold

Indledning: 2
Fremgangsmåde: 3
Kommunikation og modeller: 3
Komposition og Layout: 5
KISS: 5
Det gyldne snit 6
AIDA: 8
Farver: 8
Typografi: 9
Museets behov for kommunikation: 10
Målgrupper/segmentering: 10
Diskussion: 12
Kommunikationsmodeller: 12
Komposition og Layout: 13
Konklusion: 16
Litteratur: 16

Uddrag

Fremgangsmåde:
Kommunikation og modeller:
Kommunikation stammer fra det latinske ord ”communis”, som betyder fælles. Kommunikation sker konstant når to eller flere individer forsøger at komme i kontakt med hinanden. Dette sker ved; sms'er, chat, telefoni, plakater, flyers og mange andre former. I dag opstår der oftest forskellige problemer under kommu-nikation, dette kaldes støj. Støj er oftest fordi at man ikke taler samme sprog, men kan også skyldes at; modtageren ikke vil forstå budskabet. Modtageren ikke kan forstå budskabet pga. afsenderen har kodet det forkert. Eller bare at den tekniske del forstyrrer, fx ved ”skratten” i radioen. Dette kan undgås ved at sende forskellige kontrolsignaler, fx: ”Kan du høre mig?” eller ”forstår du det?”.
Kommunikationsmetoderne har gennem tiden forandret sig meget, men ikke kommunikationen. Hvis man kigger tilbage på anden verdenskrig var de plakater og aviser der kom fra nazisterne lavet med det ene formål, nemlig at hjernevaske befolkningen til at tro på alt hvad de fortalte. Dette kaldes propaganda. Harold D. Laswell udgav en bog om samme emne fra 1. Verdenskrig og byggede også en model op efter det. (se figur 1).

Figur 1: Lasswells kommunikationsmodel
Her er det afsenderen der er den vigtige del, det er den som pumper os med en masse information. Hvis afsenderen formår at bruge det rigtige sprog til sin mål... Køb adgang for at læse mere

Rapport om plakaten som medie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.