AT synopsis om mellemkrigstiden

  • STX 3.g
  • AT (Historie A, Psykologi B)
  • Ingen givet
  • 6
  • 1470
  • PDF

AT synopsis om mellemkrigstiden

AT synopsis i Historie A og Biologi B om mellemkrigstiden.

Problemformulering
Hvordan lykkedes det Hitler at få tyskerne i sin magt?

Problemstillinger

• Hvad kendetegner en stærk leder?
• Hvad er det der gør masserne tilbøjelige til at indrette sig under en stærk leder?
• Hvad kendetegner masserne
• Hvordan bemægtigede Hitler sig magten i Tyskland i årene omkring 1933?
• Hvilken betydning havde de psykologiske forudsætninger for udbredelsen af nazismen i Tyskland efter 1933?
• Hvilke tanker gjorde Hitler sig, om lederrollen?

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Materialer, metoder og teorier
Delkonklusioner
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Delkonklusioner

• Hvad kendetegner en stærk leder?
Lederen har måske tidlige været en, som lød sig føre, indtil han blev fanget af en idé eller en vision. En fører er ikke en tankens, men en handlingens mand. Han er ikke speciel klarsynet, da klarsynethed fører til tvivl og uvirksomhed. De stærke ledere befinder sig ofte på randen af sindssyge, da de er blændede af deres egne overbevisninger. Det er i særdeleshed den urokkelige tro, der kendetegner den stærke leder. Modstand bevirker kun, at de bliver mere energiske og fanatiske.

• Hvad kendetegner masserne?
I en masse forsvinder den bevidste personlighed, og individers tanker og følelser vil søge i samme retning. De er underkastet loven om massernes mentale enhed.
Gruppens deltagere deler et mål, som de i fællesskab arbejder mod at nå. De har fælles normer, og disse normer danner rammerne og definerer gruppen. Nogle deltagere har større ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om mellemkrigstiden

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.