Panfløjte - Resonans i musikinstrumenter | Matematik B og Fysik C

  • STX 1.g
  • Fysik C, Matematik B
  • 10
  • 7
  • 1061
  • PDF

Rapport: Panfløjte - Resonans i musikinstrumenter | Matematik B og Fysik C

Opgaven indeholder en rapport om lyd og længde af rør i musikinstrumenter - mere specifikt en panfløjte.
Det foregik ved at der blev lavet halvåbne rør ud af elektriker rør, hvorefter deres resonans blev analyseret vha. en computer.

Lærers kommentar

Fin rapport. Du bør sammenligne dine forsøgsresultater med din teori og redegøre for værdierne i din potensregression - stemmer sammenhængen overens med teorien? Herudover bør du skelne mellem fejlkilder og usikkerheder - fejlkilder vil påvirke dit resultat i én bestemt retning.

Indhold

Indhold:
Formål
Teori
Materiale
Metode
Resultater og databehandling:
Diskussion af fejlkilder:
Konklusion
Kilder

Uddrag

Metode:

En række elektrikerrør saves af i tilfældige længder og monteres med en prop i enden, så de udgør en række halvåbne resonansrør. For hvert rør måles den nøjagtige længde L af selve resonanskammeret, og længden noteres nedenfor i skemaet samt på røret.

Nu startes Datalyse på en computer med mikrofonen slået til. Programmets frekvensmåling tjekkes ved hjælp af en stemmegaffel (440 Hz) inden frekvensen for rørene bestemmes.
For det enkelte rør bestemmes nu frekvensen af grundtonen ved at blæse (roligt og konstant så der opstår en stående bølge) hen over røret, indtil der kan bestemmes en rør frekvens. Frekvensen for det enkelte rør noteres nedenfor i skemaet.

Der skal her laves en model for sammenhængen mellem frekvensen og rørlængden. Dette gøres i Excel hvor der laves regression på dataene.
Vi skal finde et udtryk for frekvensen f som funktion af resonansrørets længde L, og sammenligne modellen med den teoretiske model fra fysik.

Til sidst skal vi, ud fra tabellen over den rene diakoniske toneskala nedenfor og vores matematiske model fra regressionen, beregne rørlængderne, så vi er klar til at konstruere en panfløjte. Dette ses nede i resultater... Køb adgang for at læse mere

Panfløjte - Resonans i musikinstrumenter | Matematik B og Fysik C

[1]
Bedømmelser
  • 06-03-2014
    God rapport, men tag højde for at der er en masse matematik inde over også.

Materialer relateret til Panfløjte - Resonans i musikinstrumenter | Matematik B og Fysik C.