Forsøg og Rapport i Kemi om Lightergas - Kemisk Sammensætning

  • STX 1.g
  • Kemi C
  • 10
  • 3
  • 782
  • PDF

Forsøg og Rapport i Kemi om Lightergas - Kemisk Sammensætning

Rapporten undersøger den kemiske sammensætning af lightergas ved at bestemme gassens molarmasse og sammenholde denne med tabelværdier for alkaner.

Studienets kommentar

Fin rapport. Vær opmærksom på, at der visse steder mangler enheder, og at rapporten blander måleusikkerheder sammen med fejlkilder.

Indhold

Formål
Materialer
Metode
Teori
Sikkerhed
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Formål: formålet med forsøget var at finde ud af, hvad lightergas består af, ved at finde den molarmasse for gassen, derefter kan man sål det op i det periodiske system.

Materialer: en lighter, et målebæger (250ml), et stort kar med vand, en vægt, et termometer.
Metode: Først måler man vægten af lighteren, derefter fylder man et kar med vand og sætter måleglasset ned i karret med bunden i vejret, så der ikke kommer luft ind i måleglasset. Inden man starter forsøget, skal man måle temperaturen, som helst skal ligge på en stuetemperatur. Nu anbringer man lighteren under måleglassets munding, så gassen fra lighteren kommer op i måleglasset. Man stopper, når der er ca. 250ml gas i glasset. Man afmåler den brugte gas´ volumen ved at se, hvor meget gassen fylder i glasset. Man måler lighterens vægt igen og har nu både start- og slut-vægt og kan nu beregne den masse af gas, der er brugt i måleglasset... Køb adgang for at læse mere

Forsøg og Rapport i Kemi om Lightergas - Kemisk Sammensætning

[1]
Bedømmelser
  • 09-06-2011
    dejlig rapport, kunne sagtens bruges som hjælp.