Kvindernes rolle i Franco-styret

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 10
  • 14
  • 5024
  • PDF

Kvindernes rolle i Franco-styret

Større opgave om kvindernes rolle i Franco-styret.

Problemformulering
Jeg vil starte med at beskrive, hvilke ting der skete under Franco styret i hans daværende Spanien, samtidig vil jeg beskrive, hvordan Spaniens styre fungerer blandt andet mht. tro, holdning, straf, under Franco.

Efter dette vil jeg analysere kvindens rolle i samfundet, dvs. analysere hvordan det kan være, at kvinden har den rolle som hun har haft i det spanske samfund. Samtidig vil jeg analysere, hvor langt kvinderne er kommet og sammenligne det med andre lande.

Til sidst vil jeg give en vurdering af den fremtidige rolle for kvinderne på halvøen. Det vil sige at jeg vurderer, hvordan kvindens rolle vil blive mht. til at være herre over sig selv osv.

Lærers kommentar

Læren ville gerne have bedre grammatisk, ellers en fin veludført opgave.

Elevens kommentar

Primært det grammatiske

Indhold

Indhold
Indhold 2
Indledning 3
Diktaturet 4
Kvindens rolle. 6
Datidens slave(kvinde) 7
Kvinder i andre lande 8
Den fremtidige kvinde 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Bilag 1 12

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive om kvinder under Franco, fordi det er et emne jeg har stor respekt for. Jeg synes historien om kvindernes rettigheder er interessant. Den spanske kvinde har i mange år været langt efter de danske kvinder, hvilket primært skyldes. Francos styre i flere årtier. Påvirkningen af Franco vil jeg gerne undersøge, og vil vide mere om hvorfor og hvordan det foregik.

Jeg vil finde ud af, hvilken rolle kvinder havde i samfundet, og hvordan den har udviklet sig gennem tiden før og efter Franco. Derefter vil jeg undersøge, hvordan kvinder har reageret på det, og se deres rolle i forhold til andre lande. Jeg vil prøve at danne et billede af den fremtidige spanske kvinde, og vurdere hvordan de vil klare det i fremtiden. Jeg vil forsøge at finde noget, som jeg vil håbe på vil hjælpe og styrke landet. Til sidst vil jeg konkludere og sætte helle billedet sammen, for at give et overblik samt at have noget at forholde sig til.

Diktaturet
Det startede som en borgerkrig i 1936, helt præcist den.18. juli, hvor militæret skred ind i borgerkrigen efter flere indbyggere var blevet myrdet. Krigen foregik imellem de venstre orienteret og militæret, da de var uenige om det politiske. De venstreorienteret ville have deres vilje og derfor gik de i krig. Problem ved hele situationen var, at diktaturet var meget større og stærkere end oprørende. Det var derfor en unfair kamp, som Francos folk vandt uden de store problemer. Grunden til folk støttede ham var på det tidspunkt, var formentlig fordi at der var blevet dræbt 1.000.000 i krigens slag. De fire konflikter der skabte krigen var Den socioøkonomiske konflikt. Denne konflikt handler om fordelingen af de materielle goder i samfundet, der har været meget stor forskel på de rige og fattige. Socialisterne have mere ligestillet, hvorimod de højreorienteret ville have godsejerne til at have de fleste penge i dette samfund. Der havde været meget forskel på rangen i Spanien, når vi kigger på det økonomiske, hvilket socialisterne ville lave om på. Om Den Politisk-ideologiske konflikt kan man grundlæggende sige, at denne konflikt er baseret på kamp mellem tilhængere af rettighedsbaseret demokrati, hvor folket vælger landet styre, mens modparten er tilhængere af autoritært styre eller diktatur, hvor en eller få personer leder landet. I dette tilfælde blev det kun til en person. Den religiøse konflikt var en konflikt som handlede om hvor hårdt de... Køb adgang for at læse mere

Kvindernes rolle i Franco-styret

[1]
Bedømmelser
  • 05-01-2015
    Meget god opgave der kan hjælpe andre der har svært ved det emne