Mikroskopi af ovarium og testikel | Rapport

  • STX 1.g
  • Biologi B
  • 10
  • 5
  • 1567
  • PDF

Mikroskopi af ovarium og testikel | Rapport

Rapporten beskriver en mikroskopering af kønsorganer. Vi undersøger et ovarie og et udsnit af testikelvæv. Vi beskriver også teorien bag kønsorganerne.

Formål:
Formålet med forsøget var at undersøge ovariets opbygning og folliklernes modning og at undersøge opbygningen af det sædcelledannende væv i testiklerne, så vi kan få en forståelse i forhold til funktionerne i kroppen.

Indhold

Formål
Teori (Ovarie)
Teori (Testikler)
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Materialer:
 Færdigpræperat af musseovarium
 Udsnit af menneske – testikelvæv (sæddannende væv)
 Mikroskop
 Fælles video mikroskop
 Blyant og papir til at tegne skitser

Fremgangsmåde:
Ovarie:
Vi undersøgte først færdigpræperatet af musseovariet med mikroskopet med den mindste forstørrelse, hvorefter vi tegnede en skitse af hele ovariet.
Herefter fik vi tydet folliklerne i ovariet med en større forstørrelse.
 Vi fik tydet den umodne follikel (med få eller kun ét lag celler omkring)
 Derefter fik vi tydet en hel moden follikel. (med væske-huller og mange lag omkring ægget)
Imens vi så i mirkoskopet, tegnede vi en skitse af disse to follikelstadier.

Testikel:
Vi undersøgte forskellige præperater af udsnit af testikler med mikroskop.
Ved at sammenligne med figuren på opgavearket, fik vi tegnet og analyseret vores skitse. Vi fandt ud af hvor tæt sædrørene ligger, og markerede de hormonproducerende celler mellem sædrørene.
Til sidst tegnede vi en skitse ved større forstørrelse, hvor vi markede stamceller, celler – dannet ved meiose, næsten modne sædceller og hjælpeceller, så godt som vi kunne... Køb adgang for at læse mere

Mikroskopi af ovarium og testikel | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 22-04-2013
    Jeg synes bilag med tegninger mangler. Man får ikke meget ud af at læse denne opgave uden bilagene.