Hukommelse, reaktionsevne og koffein | Rapport

  • STX 3.g
  • Biologi A
  • 10
  • 6
  • 1255
  • PDF

Hukommelse, reaktionsevne og koffein | Rapport

Vi undersøger i rapporten, hvordan hukommelsen og indlæringen afhænger af den metode, som man bruger. Vi undersøger også, hvordan koffein påvirker reaktionsevnen, pulsen og hukommelsen.

Formål
At undersøge en persons korttidshukommelse, indlæringsevne samt koffeins virkning på disse

Studienets kommentar

Fin rapport. Resultaterne viser ikke entydigt, at koffein har en positiv effekt på indlæringen. Det kunne jo også være, at forsøgspersonen havde vænnet sig til forsøget, og derfor blev bedre til øvelserne.

Indhold

Formål
Hypoteser
Teori
- Hukommelsesområder i hjernen
- Korttidshukommelse
- Koffein og hjernen
Materialer
Metode
Resultater
Diskussion

Uddrag

Metode
Vores forsøg var delt op i to dele:

Korttidshukommelsesdelen:
Tal(3 dele)
1. Vi tog et papir og en blyant, og skrev et tilfældigt otte-cifret nummer ned. Så lod vi en forsøgsperson se på tallene i fem sekunder, for at han derefter skrev dem ned på sin telefon.

2. Vi tog et papir og en blyant og skrev et tilfældigt otte-cifret nummer ned, som vi derefter sagde højt til forsøgsperson. Derefter skrev han tallene ned på sin telefon.

3. Vi tog en forsøgsperson og så sagde vi skrev vi et otte-cifret nummer ned som vi derefter sagde højt til forsøgspersonen, som derefter skrev dem ned på sin telefon. Denne proces gentog vi med den samme forsøgsperson men denne gang med 10 tal som han skulle huske, derefter med 12 osv. Dette gjorde vi for at teste hvor meget personen maksimalt kunne huske.

Labyrinten (2 dele)
1. Vi tog en forsøgsperson, som med bind for øjnene gik ind til labyrinten, derefter skulle han se på labyrinten i fem sekunder for at prøve så vidt så muligt at få et billede af den, hvor han efterfølgende skulle prøve at finde vej gennem den.

2. Vi tog en forsøgsperson, som med bind for øjnene gik ind til labyrinten, derefter guidede vi ham gennem den vha. ord derefter skulle ham prøve at finde vej gennem den.

Kaffeforsøgsdelen:
Vi testede en persons reaktionshastighed. Vi tog en lineal, som vi gav slip på uden personen vidste det. Personen skulle nu gribe linealen så hurtigt som muligt, og vi noterede hvor mange centimeter der gik, før han greb den.
Vi målte også personens puls med en blodtryksmåler. Efterfølgende drak han kaffen, og så ventede vi 45 minutter, på at kaffen blev optaget i blodet. Så fortsatte vi med de samme tests som før indtagelsen af kaffen. Hvert 10.-15. minut gentog forsøgspersonen, de ovennævnte forsøg inklusiv den tredje del af tal forsøget,
(se længere oppe under: Metode, korttidshukommelsesdelen, punkt tre)... Køb adgang for at læse mere

Hukommelse, reaktionsevne og koffein | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 19-01-2014
    god opgave især hvis man får skriveblokering kan denne opgave give nye ideer og indfaldsvinkler

Materialer relateret til Hukommelse, reaktionsevne og koffein | Rapport.