Undersøgelse af Saccharider via Fehlingsprøven

 • STX 2.g
 • Bioteknologi A
 • 12
 • 12
 • 2304
 • PDF

Rapport: Undersøgelse af Saccharider via Fehlingsprøven

Rapporten indeholder en teoretisk gennemgang af mono- og dissaccharider og Fehlingsprøven. Herefter har vi lavet et forsøg i klassen, som vi brugte til at undersøge, hvordan Fehlings væske reagerer med mono- og dissacharidder.

Formål
Formålet med Fehlings prøven er, at finde ud af hvilke mono- og disaccharider der indeholder en fri aldehydgruppe. Dette gør vi ved, at tilsætte Fehlings væske til forskellige mono- og disacchari-der og ser hvordan de reagerer. Eksempelvis ser vi efter farveskifte.

Indhold

Formål
Hypotese
Materialeliste
Teori
Fremgangsmåde
Forsøgsresultater
Databehandling
Konklusion
Fejlkilder
Litteraturliste

Uddrag

Fremgangsmåde
1. En spatelfuld af monosaccharider (glucose og galactose) prøves med Fehlings væske (som resultat anføres + eller – afhængig af om prøven er positiv eller negativ)
2. Et lille stykke af citron og appelsin (frugt) koges med vand og udtrækket prøves med Feh-lings væske
3. En spatelfuld maltose, laktose og saccharose (disaccharider) prøves med Fehlings væske
4. En spatelfuld saccharose opløses i ca. 50 mL vand + ca. 10 mL fortyndet svovlsyre. Opløs-ningen koges i ca. 5 minutter i et lille bæreglas på trefod, hvorefter opløsningen neutraliseres med 2 M natriumhydroxidopløsning (konstateres med universalindikatorpapir). Foretag herefter Fehlings prøve på opløsningen... Køb adgang for at læse mere

Undersøgelse af Saccharider via Fehlingsprøven

[2]
Bedømmelser
 • 23-06-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Mangler noget forklaring på nogle af sukkertyperne, synes jeg, men ellers god.
 • 23-07-2013
  Der mangler figurer og bedre forklaringer