Jordens Klima - Drivhusgasser og Opvarmning

 • STX 1.g
 • Naturgeografi C
 • 12
 • 8
 • 4047
 • PDF

Rapport: Jordens Klima - Drivhusgasser og Opvarmning

Dette er en rapport, hvor vi undersøger jordens klima. Vi kommer blandt andet ind på drivhusgasser og deres betydning for jordens opvarmning. Vi redegør for alternative teorier og giver et bud på, hvilke realistiske mål man kan opstille for at stoppe udledningen af drivhusgasser og opvarmningen af kloden.

Indhold

Hvad styrer jorden klima?
Tre astronomiske cykler
Jordens kredsløb omkring solen
De globale havstrømme
De atmosfæriske drivhusgasser
Naturens klimaarkiver
Den Menneskeskabte drivhuseffekt
Opvarmningen af jorden
Luftforurening
En Kontroversiel solteori
En varmere verden
Indlandsisen er på skrump
Havisen forsvinder om sommeren
Permafrosten Tør
Smertegrænsen er 2 grader
Golfstrømmen - klimasystemets bøhmand manet i jorden
Hvordan begrænser vi opvarmningen af jorden?
3 grader er realistisk
Deponering af CO2 i undergrunden
Svovl i atmosfæren

Uddrag

Jordens klima har igennem det sidste århundrede ændret sig drastisk. Mange forskere mener, at det skyldes den store CO2 udledning der for alvor begyndte i starten af 1900-tallet, hvor industrialiseringen eksploderede, Mens andre forskere mener, at det er en naturlig del af Jordens cyklus. Der er argumenter for og imod ved begge teorier, men faktum er at jordens gennemsnits temperatur vil stige med ca. 5 grader på længere sigt, og dette vil medføre gigantiske tragedier på verdensplan så som oversvømmelser i lavtliggende områder og flere storme, i de allerede kritiske områder. Disse katastrofer kan måske forebygges. Flere tiltag indenfor de sidste 10-15, år har i hvert fald gjort sit for at, dette ikke skal ske. Blandt disse tiltag er B.la. Kyoto aftalen, som næsten alle verdens lande har underskrevet... Køb adgang for at læse mere

Jordens Klima - Drivhusgasser og Opvarmning

[3]
Bedømmelser
 • 08-09-2014
  super............................................................
 • 06-12-2013
  Rigtig gode noter, god hjælp til eksamen
 • 09-06-2014
  Det er okayl, nem og forståligt skrevet