Nerveledningshastighed og reaktionstid | Rapport

 • STX 3.g
 • Biologi B
 • 12
 • 11
 • 2742
 • PDF

Nerveledningshastighed og reaktionstid | Rapport

Rapporten undersøger en række tests, som skal belyse sammenhængen mellem nerveledning og reaktionshastigheder.

Vi tester sammenhængen mellem reaktionshastigheder og nervesystemet på tre forskellige måder:
- ”Hånd-i-hånd”-, ”hånd-på-skulder”- og ”fod-til-fod”-forsøget
- Reaktionstidsmåling ved stimuli af rødt og grønt lys, vibrator og lyd
- ”Grib en lineal”-forsøget

Formål:
Formålet med øvelsen er at måle reaktionstider ved forskellige stimuli/påvirkninger, og på baggrund af bl.a. disse kan hastigheden hvormed en nerveimpuls bevæger sig beregnes.

Indhold

Formål
Teori
Fremgangsmåde
Materialer
Resultater
Diskussion
Usikkerheder og fejlkilder:
Konklusion
Kilder

Uddrag

Fremgangsmåde:
Under øvelsen blev der foretaget fem forskellige målinger af reaktionshastigheder; tre i fællesskab og to individuelle:

”Hånd-i-hånd”-, ”hånd-på-skulder”- og ”fod-til-fod”-forsøget:
I en kreds bestående af et bestemt antal personer tager alle enten hinanden i hånden, sætter en hånd på den ene sidemands skulder eller placerer den ene fod oven lige over den ene sidemands fod. En person i kredsen betjener stopuret, og denne sætter ligeledes forsøget i gang ved at starte stopuret. Efter forsøgets begyndelse reagerer hver enkelt i kredsen så hurtigt som mulig i henhold til den igangværende forsøgstype.
Resultatet for i alt tre måling ved hvert forsøg noteres.

Reaktionstidsmåling:
En forsøgsperson udsættes for fire forskellige stimuli (rødt og grønt lys, vibrator og lyd), som alle udgår fra responsmodulet foran forsøgspersonen. En forsøgsassistent styrer, hvornår hver enkelt stimulus i uvilkårlig rækkefølge indtræffer, og forsøgspersonen reagerer så hurtigt som mulig ved at trykke på ”stop-knappen”.
Den aflæselige reaktionstid for hver stimulus noteres, og forsøgspersonen udsættes for hver stimulus tre gange.

”Grib en lineal”-forsøget:
En forsøgsassistent holder linealen lodret i en hånd, mens forsøgspersonen med åben hånd placerer oversiden af pegefingeren ud for 10 cm-afmærkningen på linealen. Når forsøgsassistenten slipper linealen på et vilkårligt tidspunkt, skal forsøgspersonen hurtigst mulig gribe linealen.
Forsøget foretages tre gang, og det notes, hvor mange centimeter linealen er faldet fra pegefingeren (med udgangspunktet i 10 cm-afmærkningen)

Materialer:
”Hånd-i-hånd”-, ”hånd-på-skulder”- og ”fod-til-fod”-forsøget:
- Et stopur

Reaktionstidsmåling:
- Reaktionstidsmåleinstrumenter (timer, kontrolenhed, fodpedal, responsmodul og vibratorenhed)

”Grib en lineal”-forsøget:
- En lineal (1 meter)... Køb adgang for at læse mere

Nerveledningshastighed og reaktionstid | Rapport

[3]
Bedømmelser
 • 27-04-2015
  Givet af Studerende på 4. år
  god hjælp og rigtig god besvarelse og gennemgang af forsøg
 • 12-05-2013
  god inspiration, hjalp mig lidt.
 • 10-04-2016
  Det er et fint opgave.