SRP om Radioaktivitet og Stråling i Fysik A og Biologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Biologi B, Fysik A)
 • 12
 • 27
 • 8290
 • PDF

SRP om Radioaktivitet og Stråling i Fysik A og Biologi B

SRP om Radioaktivitet og Stråling, der handler om hvordan radioaktivitet påvirker os i hverdagen og om det udgør en trussel for os - i min opgave indgår der et forsøg om bestråling af bygkorn.

Lærers kommentar

Eneste negative kommentar fra lærer, er at jeg mangler billeder og udregninger.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
1.1 Indledning
2. Baggrundsstråling
2.1 Den kosmiske baggrundsstråling
2.2 Den terrestriske baggrundsstråling
2.3 Radon
2.4 Baggrundsstråling fra os selv
2.5 Den menneskeskabte baggrundsstråling
2.6 Enheder for stråling og dosis
3. Ioniserende strålings indvirkning på stof
3.1 Punktmutationer ved bestråling.
3.2 Kromosommutationer ved bestråling
3.3 En celles liv
3.4 Stråling og kræft
3.5 Bestrålede bygfrø
4.1 Stråling og risiko
4.2 Kalium og risiko
5.1 Konklusion
6.1 Litteraturliste

Uddrag

"1.1 Indledning:
Vi bliver alle ramt af små strålingsdoser i hverdagen i form af den naturlige baggrundsstråling, som er stråling fra radioaktive atomer som almindeligt forekommer i naturen.

Stråling, som har energi nok til at løsrive elektroner fra atomer eller molekyler, kaldes ioniserende stråling.

Jeg vil i denne opgave give en beskrivelse af den ioniserende stråling, vi bliver påvirket af i hverdagen, og redegøre for hvordan ioniserende stråling påvirker det organiske stof, den kommer i kontakt med. Herved forstås hvordan strålingens partikler og fotoner vekselvirker med stoffet, og hvilke skader dette kan forårsage på de pågældende molekyler.

Når molekyler påvirkes af strålingen kan de blive skadet. Er de skadede molekyler DNA-molekyler, kan strålingen skabe mutationer.

Idet vores DNA koder for alle vores arveegenskaber og cellers styringsmekanismer, kan mutationerne kopieres videre til nye celler ved hver celledeling. Derfor kan mutationerne i DNA spredes og gemmes i vores celler, og komme til udtryk med det samme eller på et senere tidspunkt.

Dette fænomen har jeg undersøgt og demonstreret ved et forsøg med forskellige strålingsdosis på bygkorn og dens skadevirkning på plantecellerne, og herfra fået en forståelse af radioaktivitetens ødelæggende virkning på levende organismer.

Videre har jeg undersøgt baggrundsstrålingens påvirkning af mennesker i Danmark, specifikt påvirkning af den radioaktive kaliumisotop 40K. Mennesker spiser hver dag grundstoffet kalium, og det er livsvigtigt for os. En lille del af alle kaliumatomer er den radioaktive isotop 40K.

Jeg har undersøgt om det kan være farligt at spise meget kalium, i form af saltet KCl som erstatning for det almindelige salt NaCl. I opgaven arbejder jeg ud fra en matematisk model for radioaktivitets skadevirkning på mennesker. Der er udviklet en del af sådanne modeller, men den mest anerkendte af disse er LNT-modellen (the Linear No-Threshold model), som giver en sammenhæng imellem dosis og skadevirkning, der er linier, og ikke har nogen tærskelværdi.

Holdbarheden for denne model kan diskuteres, men den forbliver dog alligevel den mest anvendte model af sin slags. Jeg diskuterer modellen løbende, med fokus på enkelte problemstillinger."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Radioaktivitet og Stråling i Fysik A og Biologi B

[6]
Bedømmelser
 • 06-11-2011
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Super opgave! En PDF version havde nu også været dejlig, til os der ikke bruger microsoft word : )
 • 21-03-2015
  Fin opgave der hjalp mig godt i gang med min egen. :-)
 • 08-12-2014
  Givet af Studerende på 5. år
  God som inspiration hvis man har samme emne
 • 28-02-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  riiiiiiiiiiiiiiigtig god