SRO om radikalisering og "My Son the Fanatic" i eng A og samf A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 14
 • 4192
 • PDF

SRO om radikalisering og "My Son the Fanatic" i eng A og samf A

Studieretningsopgave (SRO) om radikalisering og novellen "My Son the Fanatic" af Hanif Kureishi. Opgaven er skrevet i fagene engelsk A og samfundsfag A.

Problemformuleringen lød:
1. Redegør for forskellige integrationsteorier og for begrebet radikalisering.
2. Lav en analyse og fortolkning af Hanif Kureishi: My Son the Fanatic med speciel henblik på:
- faderen og sønnens forhold til hinanden.
- samt deres holdning til livet i Storbritannien.
- vurder hvorfor Ali bliver radikaliseret samt hvilke problemer det medfører for det britiske samfund.
3. Diskuter hvad et samfund kan gøre for at mindske risikoen for radikalisering blandt etniske grupper.

Indhold

1.Abstract 2
2. Indlednng 3
3. Indledning 3
4. Problemformulering 3
5. Redegørelse: Integration og radikalisering . 4
5.1 Integration 4
5.2 Radikalisering 5
6. Analyse og fortolkning: My Son the Fanatic . 6
7. Diskussion: Bekæmpelse af radikalisering blandt etniske grupper 9
7.1 Integration og radikalisering 9
7.2 Udbud og efterspørgsel 10
7.3 Sprog og Stempling 11
8. Konklusion 12
9. Litteraturliste 13
9.1 Bøger og tekster 13
9.2 Internet 14

Uddrag

Siden 11. september 2001 har terror fyldt meget på verdensdagsorden. Alle samfund har der derfor måtte tage stilling til, hvordan man bedst bekæmper og forebygger denne trussel. Begrebet terror følges ofte med begrebet radikalisering, som er opgavens tema. Der bliver ofte sagt, at det er radikale mennesker, der bliver ekstremister. Derfor vil der i opgaven blive taget stilling til hvad selve begrebet radikalisering indeholder, og hvorfor og hvordan radikalisering finder sted. Dette vil dog blive gjort med en vinkel på integration for at danne et billede af hvordan integration og radikalisering hænger sammen... Køb adgang for at læse mere

SRO om radikalisering og "My Son the Fanatic" i eng A og samf A

[4]
Bedømmelser
 • 11-02-2014
  Formidabelt - intet andet. Har været en stor inspirationskilde til min studieretningsopgave
 • 21-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  fin opgave der givet et godt overblik over teksten
 • 05-12-2015
  ndfknjdnfkdnfdkjnfkjdsnfkjd
 • 10-04-2011
  rigtig godt opgave ...............