RS-isomeri - Opgaver om Stereoisomeri

  • STX 3.g
  • Bioteknologi A
  • 10
  • 8
  • 1247
  • PDF

RS-isomeri - Opgaver om Stereoisomeri

Dette er nogle bioteknologi opgaver om RS-isomeri, som også kaldes stereoisomeri.

Opgaverne er fra forskellige eksamenssæt (ved ikke hvilke da det er læreren der har sat dem sammen) og andre er lærerens egne.

Opgave 1:
Korte opgaver om 2-hydroxypropansyre og dens stereoisomer form.

Opgave 2:
Handler om 3, 4-dicarboxyphenylglycin - et anti-epileptisk lægemiddel.

Opgave 3:
Handler om opgaver til emnet Tamiflu

Opgave 4:
Handler om aromastofferne i hindbær, hindbærketon, eller 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-on, som kan dannes kunstigt ud fra stoffet 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-ol, der kan ekstraheres fra birkebark.

Lærers kommentar

Flot besvarelse.
Karakter: 10 pil op

Lærers kommentarer og rettelser står løbende i dokumentet.

Indhold

Opgave 1
a. Tegn strukturformlen for 2-hydroxypropansyre med alle atomer angivet og identificér det asymmetriske C-atom.
b. Opskriv de fire grupper der er bundet til dette C-atom og tildel prioriteringer til disse.

Opgave 2
3, 4-dicarboxyphenylglycin er et anti-epileptisk lægemiddel
a. Forklar, hvad der menes med at stoffet virker som både antagonist og agonist.
b. Brug din viden om strukturformler og funktionelle grupper til at opskrive strukturformlen med alle atomer og bindinger. Hint: Tænk også over hvor mange bindinger de forskellige atomer skal have, der mangler nemlig noget i figuren.
c. Begrund at stoffet findes i to stereoisomere former.

Opgave 3
Tamiflu bruges til behandling af influenza A og B og kom især i fokus, da man frygtede en pandemi med svineinfluenza.
Strukturformlen for det aktive stof i tamiflu ses nedenfor.
a) Angiv de asymmetriske C-atomer i molekylet og redegør for hvilke grupper der er bundet til disse C-atomer.

Opgave 4
Et af aromastofferne i hindbær, kaldet hindbærketon, eller 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-on, kan dannes kunstigt ud fra stoffet 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-ol, der kan ekstraheres fra birkebark.
a. Begrund, at der findes to spejlbilledisomere former af 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-ol. Strukturformlen for stoffet ses nedenfor.
b. Ved hvilken reaktionstype kan en alkohol som 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-ol omdannes til en keton som 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-on?

Uddrag

Agonist er betegnelsen for en kategori af stoffer, der kan binde sig til en bestemt receptor. Agonisterne sætter derefter en kemisk reaktion, en proces, i gang inde i cellen, når de binder sig til receptoren.
Et antagonistisk stof kan inhibere en receptor, og dermed hæmme processen, ved at blokere for receptoren. Et eksempel på disse to typer af medicin er insulin(agonist), der fremmer en proces, glucose-optagelsen i celler, mens penicillin(antagonist) blokere cellevægsdannelsen hos bakterier... Køb adgang for at læse mere

RS-isomeri - Opgaver om Stereoisomeri

[1]
Bedømmelser
  • 12-03-2014
    nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn