Rapportvejledning i teknologi, teknik og informationsteknologi

  • HTX 2. år
  • Teknologi A
  • 11
  • 1719
  • PDF

Rapportvejledning i teknologi, teknik og informationsteknologi

Rapportvejledning til brug i teknologi, teknik og informationsteknologi.

Her får du et godt overblik og inspiration til, hvordan du kan skrive din egen rapport i en af ovenstående fag.

Bemærk at opgaven kun er en vejledning, og ikke en elevbesvarelse.

Indhold

• Forside
• Forord
• Indholdsfortegnelse
• Indledning
• Projektbeskrivelse
- problemanalyse
-problemformulering
-projektafgrænsning
-tidsplan / arbejdsdeling
• Hovedafsnit for produkt Hovedafsnit for serviceydelse
- Dokumentation
Beskrivelse af produkt ved hjælp af
-skitser
-tegninger
-beregninger
Afprøvning
- test
-Måleresultater

Perspektivering
-teknologivurdering
-samfundsvurdering

Livscyklusanalyse

• Konklusion
-i.h.h.t. problemformulering

• Litteraturliste
• Bilag
• Appendiks
-brainstorm, dagbog, evaluering & andet

Uddrag

Indholdsfortegnelsen skal ikke kun være en nøgle til rapportens enkelte afsnit, men skal også vise rapportens disposition. Teksten i indholdsfortegnelsen skal være identisk med overskrifterne i rapporten.

Indholdsfortegnelsen bliver uoverskuelig hvis den ... Køb adgang for at læse mere

Rapportvejledning i teknologi, teknik og informationsteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Rapportvejledning i teknologi, teknik og informationsteknologi.