Pyramide og 3D

 • HTX 3. år
 • Matematik A
 • 11
 • 18
 • 4902
 • PDF

Projekt: Pyramide og 3D

Dette er et projekt fra matematik A-undervisningen på HTX. Projektet omhandler teoretisk udregning, praktisk udførelse og brug af vektorer i rummet, til regning på den såkaldte Keopspyramide.

Del 1: Cheopspyramiden
Del 1 af projektopgaven handler om en pyramide. Vi får beskrevet hvordan pyramiden ligger i et 3-dimensionelt koordinatsystem.

Del 2: 3D-effekt
2. del går ud på, at udregne, udklippe, opsætte og affotografere vores tildelte bogstav, som er M.

Indhold

Del 1: Cheopspyramiden 3
a) Første underopgave går derfor ud på at tegne denne pyramide i det beskrevne 3-dimensionelle koordinatsystem. 3
b) I anden underopgave ønskes en parameterfremstilling for linjen gående gennem punkter A og E i pyramiden. 3
c) Det ønskes nu oplyst, hvad vinklen mellem planerne som ABE og BCE er en del af er. 5
d) En ligning for planen ABE ønskes nu. 10
e) Vi skal finde ud af i hvilken højden kongekammeret er placeret nå der her er 635,9 meter i udvendig omkreds. 10
Del 2: 3D-effekt 12

Uddrag

Pyramidens toppunkt kaldes E, og pyramidens fire hjørner i jordoverfladens plan kaldes A, B, C og D. Pyramiden indlægges i et rumligt koordinatsystem, således at jordoverfladens plan falder sammen med xy- planen, og z-aksen går igennem E.
Punkterne A og B har positive førstekoordinater, og punkterne B og C har positive andenkoordinater. Endelig er liniestykket AD parallelt med x-aksen.
Videre oplyses, at alle grundfladens sider er 230,37 meter lange.
... Køb adgang for at læse mere

Pyramide og 3D

[3]
Bedømmelser
 • 13-01-2016
  .................................................
 • 04-04-2011
  Fint vejledende, god inspiration
 • 18-03-2010
  fin nok, er lidt uoverskuelig