SOP om Puma i Afsætning A og Dansk A

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • Ingen givet
  • 21
  • 5911
  • PDF

SOP om Puma i Afsætning A og Dansk A

SOP om virksomheden Puma, skrevet i fagene Afsætning A og Dansk A.

Jeg udarbejder en strategisk analyse af virksomheden, som indbefatter en SWOT-analyse.

Herefter giver jeg en gennemgang af konkurrenter som kan true Puma, og deres positionering i branchen, og slutteligt foretages analyser af to udvalgte reklamer, som munder ud i en opsamlende vurdering af Puma's placering på det danske marked, samt deres fremtidige strategi.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2

Del 1
Indledning 4

Del 2
2.1 Virksomhedsbeskrivelse 5
2.2 Puma Denmark 5
2.3 Beskrivelse af produkter 6

Del 3
3.1 Beskrivelse af målgruppe(r) 7

Del 4
4.1 SWOT-analyse 7

Del 5
5.1 Brancheanalyse 10
5.2 Truslen fra nye udbydere 10
5.2.1 Indtrængningsbarrierer 10
Truslen fra købere 11
Truslen fra nye udbydere af substituerende produkter 11
Truslen fra leverandører 11

Del 6
6.1 Konkurrenceform 11
6.2 Konkurrenter 12

Del 7
7.1 Positionering 13

Del 8
8.1 Promotionsparametre 15

Del 9
9.1 Reklameanalyse 16
9.2 Reklameanalyse 1 17
9. 3 Reklameanalyse 2 18

Del 10
10.1 Fremtidig strategi 19

Del 11
11.1 Konklusion 21

Del 12
12. 1Kildeangivelser 22
Internetsider 22
Bøger 22
Internetdokument 22
Interview 22
Del 12
12. 1 Bilag

Uddrag

"1.1 Indledning
Mit Studieretningsprojekt (SRP) vil handle om virksomheden Puma.

Jeg har valgt denne virksomhed, da jeg finder deres produkter spændende og har lagt mærke til dem i de senere år. Jeg ville derfor vide mere om denne virksomheds historie, markedsføring osv. Jeg vil i den følgende opgave udarbejde en strategisk analyse af Puma's nuværende situation, hvor jeg først vil komme med en SWOT-analyse, og derefter fortælle om selve branchen, som Puma befinder sig i vha. en brancheanalyse.

Herefter vil jeg komme ind på Puma's konkurrenter og deres positionering i denne branche. Jeg vil afslutte den strategiske analyse med at se på de forskellige promotionstyper Puma anvender.

Jeg vil derefter foretage analyser af 2 udvalgte reklamer fra Puma, hvor jeg vil komme ind på hvad de fremhæver ved produktet, for at nå bedst ud til målgruppen.

Til sidst vil jeg komme med min samlede vurdering på hvordan Puma står på det danske marked og hvordan de evt. kan blive større."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Puma i Afsætning A og Dansk A

[1]
Bedømmelser
  • 10-02-2011
    Den er dælensaksusme god, gode bedømmelser og gav en masse feedback.