SRO om Psykopati i American Psycho

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Psykologi B)
 • 10
 • 12
 • 4817
 • PDF

SRO om Psykopati i American Psycho

SRO om Psykopati, og Sammenhængen mellem lidelsen og Det Senmoderne Samfunds udvikling. I opgaven forklares hvad en personlighedsforstyrrelse er, og begrebet psykopati forklares.

På baggrund af denne redegørelse gives der en analyse og fortolkning af filmen "American Psycho", med særlig fokus på at give en personkarakteristik af Patrick Batemans personlighed.

Slutteligt gives der en diskussion om det senmoderne samfund fremmer psykopatiske træk, og hvordan filmen fremfører en sådan påstand.

Elevens kommentar

Burde være gået mere i dybden med citaterne og citere mere på engelsk.

Indhold

Psykopati: 1
Abstract: 2
Indholdsfortegnelse: 2
Indledning: 3
Opgavebesvarelse: 3
Konklusion: 12
Litteraturliste: 12

Uddrag

Indledning:
I denne opgave har jeg arbejdet med emnet psykopati og sat det i sammenhæng med det senmoderne samfunds udvikling. Overordnet set har jeg arbejdet med nogle artikler, som behandlede emnet, samt nogle supplerende bøger omkring teorier, der kobler det senmoderne samfund og personlighedsforstyrrelser.
Jeg har derudover analyseret den amerikanske film ”American psycho”, med henblik på hvordan den afspejlede mine resultater omkring samfundets indvirkning på udviklingen af psykopatiske træk.

Opgavebesvarelse:
Redegørelse for personlighedsforstyrrelser og begrebet psykopati:
En personlighedsforstyrrelse kategoriseres, som når personlighedstræk er så ekstreme at de er ubehagelige for personen selv, eller andre omkring personen. Tyskeren Schneider lavede en fordelingskurve for at bedømme afvigelse i forhold til en personlighedsforstyrrelse, det er de såkaldte trækmodeller han arbejder ud fra. Han mente nemlig, at der var tale om en personlighedsforstyrrelse, hvis personlighedstrækkene afveg fra normen, så meget at individet eller samfundet blev berørt af det. På kurven kan vi se hvornår Schneider mener der er tale om personlighedsafvigelse / - forstyrrelse .

Når man snakker om psykopati kan der tages udgangspunkt i både biologiske, sociale og psykiske faktorer. Ud fra det biologiske udgangspunkt har undersøgelser vist, at psykopater har en fejlfunktion i hjernen, personer der er diagnosticerede som psykopater har nemlig som regel et lavere niveau af serotonin i hjernen end andre mennesker. Det er et stof der har betydning for personens evne til at styre sig, få hvilt ud og bevare den psykiske ligevægt. Der er dog en usikkerhed, da man først har lavet undersøgelser efter personerne er blevet diagnosticerede som værende psykopater.
...

Analyse af filmen ”American Psycho”:
American Psycho tager udgangspunkt i New York på Wall Street og handler om manden Patrick Bateman, som lever et liv i luksus og med en perfekt facade ud af til. Han er forlovet med en kvinde ved navn Evelyn, men han har samtidig en masse affære. Bag facaden er han meget blodtørstig, han dræber tilfælde hjemløse og ludere. Hans dræber ud over det, kollega Poul Allen af jalousi. Allen's forsvinden bliver efterforsket af en privat detektiv. En aften slår det klik for Bateman og han kan ikke styre sin blodlyst så han dræber en kvinde på gaden, samt politifolkene der kommer for at anholde ham. Derefter tager han til sin arbejdsplads for at gemme sig, og skyder dem han møder. På sit kontor erkender han alle hans mord til sin advokat, men da han næste dag skal mødes med ham, kalder han ham for Davis og ikke Patrick og siger at Poul Allen ikke er død, han har nemlig set ham i London. Samtidig finder Bateman's sekretær hans kalender og ser alle de mord man har set i filmen tegnet ned. Historien ender åbent, så man aner ikke om det hele var fantasi eller virkelighed.
...

Diskussion: om det senmoderne samfund fremmer psykopatiske træk på baggrund af teorier om det senmoderne samfund
Skal man diskutere psykopatiske træk i forhold til samfundet man lever i, er det meget nærtliggende at snakke om den store forandring der er sket i familien. Fordi man mener, at psykopatiske træk har rod i barndommen og opvæksten, nemlig herunder at have tilknytningspersoner og personer at kunne identificere sig med. Da psykopati er en personlighedsforstyrrelse er det individets udvikling der ikke er, som den skal være i forhold til normen. Der er mange teorier omkring problemerne med identitetsudviklingen i det senmoderne samfund i forhold til det traditionelle samfund. En af teorierne kommer fra socialpsykologen Georg Herbert Mead, som mener at individet bliver dannet i samspil med andre gennem rolletagning, at barnet f.eks. leger ”far, mor og børn”, fordi det udvikler samfundsforståelse og dermed også forståelsen for hvem man selv er som individ . Men det er blevet meget mere udfordrende, at skulle finde sin rolle i dagens samfund, fordi der er så mange flere faktorer inde i billedet, som hjælper familien med at fungere.
... Køb adgang for at læse mere

SRO om Psykopati i American Psycho

[5]
Bedømmelser
 • 21-01-2011
  Etr fint bud på hvordan man kan skrive sin SRO, men opgaven er ikke velbesvaret og måske ikke det bedste at tage udgangspunkt i hvis man stræber efter en karakter over 4...
 • 16-12-2010
  Rigtig god og inspirerende opgave, dog skal man ikke downloade den for inspiration hvis man ikke skal analysere american psyko. Da den fylder det meste.
 • 09-02-2012
  Den er rigtig god. Skulle bruge et eksempel til indledning og fik det.
 • 16-09-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  Super god filmanalyse

Materialer relateret til SRO om Psykopati i American Psycho.