SSO om Psykopati & Diagnosticering

 • HF 2. år
 • SSO (Psykologi B)
 • Ingen givet
 • 16
 • 3958
 • PDF

SSO om Psykopati & Diagnosticering

Jeg har tænkt mig at starte med at se på tilblivelsen af psykopati-begrebet, og hvilke retningslinier der gælder for diagnosticering af sygdommen. For at kunne danne mig et helhedsbillede af psykopaten, vil jeg starte med at se på, hvordan man har indsamlet oplysninger om disse personer. Jeg vil derefter sammenkæde de forskellige informationer jeg finder om psykopater til en samlet redegørelse af de indre og ydre tilstande, der præger deres personlighed. Efter at have redegjort for psykopatens personlighed, vil jeg undersøge hvilke årsagsforhold, der kan forklare forekomsten af denne lidelse. Jeg vil gennemgå og sammenligne nogle forskellige forskeres undersøgelser og teorier for på denne måde at få overblik over de forskellige årsagsforhold. der kan gøre sig gældende. Til slut vil jeg undersøge de forskellige behandlingsmetoder, der benyttes i behandlingen af psykopati, og se på hvilke resultater de i realiteten frembringer. For jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, om det i det hele taget er muligt at helbrede en psykopat?

Indhold

Indledning 1
Psykopati 2
Psykopati-begrebets historie 2
Diagnosticering af psykopati 3
Psykopaten 4
Beskrivelse af psykopaten 4-6
Årsagsforhold 7-9
Behandlingsmuligheder 10
Medikamentel behandling 10
Psykoterapi 11
Miljøterapi/Det terapeutiske samfund 11-12
Konklusion 13
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Den psykiske karakterafvigelse psykopati har været et omstridt og ømtåleligt emne, der stadig indeholder mange problematikker og modsætningsforhold. Det har taget lang tid og været meget problematisk at afgrænse den psykopatiske personlighedsstruktur, og selv den dag i dag hersker der stadig tvivl om hvad begrebet indebærer.

PSYKOPATI-BEGREBETS HISTORIE
Den franske forfatter og psykiater Pinel kom i 1809 med den første beskrivelse af de psykopatiske tilstande. Han redegjorde for et sygdomsbillede, som han kaldte ”Mani uden delirium”. Dette omfattede patienter med normal intelligens og uden alvorlige forstyrrelser af virkelighedsopfattelsen. I stedet var de styret af intense følelser, hvilket fik Pinel til at anslå, at det kun var følelseslivet der var forstyrret. (1,s.9+4,s.116)... Køb adgang for at læse mere

SSO om Psykopati & Diagnosticering

[25]
Bedømmelser
 • 03-02-2004
  Jo altså, bortset fra en del sproglige fejl, allerede i første linie i indledningen, er det her en ganske optent og omfattende opgave. Det er dog meget nødvendigt at læse den grundigt igennem, da de enkelte sproglige fejl kan føre til de forkerte konklusioner fra læsers side.
 • 06-04-2004
  Okay opgave, men ikke et 11-tal værdigt. Der er nogle selvmodsigelser i der forekommer forvirrende hvis man ikke ved tilstrækkeligt om emnet, inden man bruger opgaven selv. Men ellers fin
 • 14-03-2014
  Virkelig god opgave! Har hjulpet mig super meget med min egen.
 • 27-02-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  God opgave, går dog ikke helt nok i dybden. Forvirrende kildehenvisninger. God indragelse af Freud.