Protektionisme og frihandel samfundsfag

 • HTX 2. år
 • Samfundsfag C
 • 10
 • 4
 • 1314
 • PDF

Protektionisme og frihandel samfundsfag

Opgave i samfundsfag C på HTX om protektionisme og frihandel. Opgaven redegør for protektionisme og frihandel (Ricardos teorier om komparative fordele) og diskuterer svagheder og ulemper ved liberalisering af verdenshandlen..

Problemformuleringer:
1. Redegør for bilag A med udgangspunkt i begrebet protektionisme.
2. Redegør kort for de vigtigste pointer i Ricardos teori om de komparative fordele. Relatere til bilag A.
3. Diskuter styrker og svagheder ved frihandel og liberalisering af verdenshandlen generelt

Studienets kommentar

En fin opgave, der kommer forbi en række relevante ting ang. handel mellem lande. Det fungerer fint med de uddybende eksempler og figurer ift. Ricardos teori om komparative fordele.
Diskussionen om fordele og ulemper ved liberalisering kunne godt være længere. Her skitseres blot nogle af de relevante diskussionspunkter bl.a. ulighed mellem lande som følge af frihandel.

Uddrag

I forbindelse med international handel anvendes begrebet protektionisme til at betegne en situation, hvor et land beskytter nogle af sine erhvervsgrene ved at bremse eller regulere importen af varer fra udlandet, som konkurrerer med landets egen produktion.
Dvs. at protektionisme er en slags beskyttelse mod konkurrence fra udlandet. Dette kan f.eks. ske med told eller en pålagt afgift, der fordyrer varen på markedet. Man laver denne manøvre for at beskytte de varer, som landet selv producerer. Kvantitativ importregulering, særlige tilskud til virksomhederne i eget land eller tekniske restriktioner kan også anvendes som protektionistiske manøvrer... Køb adgang for at læse mere

Protektionisme og frihandel samfundsfag

[1]
Bedømmelser
 • 14-09-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig fin diskussion af styrker og svagheder ved frihandel. Absolut brugbart.