Projekt om kranen Samson

  • HTX 2. år
  • Matematik B
  • 12
  • 10
  • 1404
  • PDF

Rapport: Projekt om kranen Samson

Denne opgave er et løsningsforslag til projektopgaven "Samson" fra bogen "Mat B1 HTX Systime"

Der er ikke mange forskellige opgaver, det er mere bare en stor gennemgang af trigonometiske formler, hvordan man bruger dem, men især skal den hjælpe til at tænke lidt ud af boksen, i forhold til geometriske former.

Opgaven kræver nemlig at man ser mange flere former end der egentlig er i kranen, og det har jeg visualiseret på en tegning der illustrere formerne, og forklare udregningerne bedre.

Lærers kommentar

Flot opgave.

Indhold

Opgave 1
Fastlæg geometrien på kranen ved at bestemme vinkler og længder i trekanterne DAC, CABmax og CABmin.

Opgave 2
Bestem vinklen v for maksimal og minimal løfteposition.

Opgave 4
Bestem afstanden i mellem Bmin og Bmax.

Opgave 5
Den lodrette afstand fra løftepunkt B til vandoverfladen er afhængig af vinklen v. Forklar hvordan sinus kan benyttes til at forklare denne sammenhæng.

Opgave 6
Den lodrette afstand fra løftepunktet B til vandoverfladen er ikke helt identisk med løftehøjden, i det både genstanden der løftes og afstanden fra punktet B til krogens fastgørelsespunkt er medvirkende til faktorer. Du kan i det følgende regne med at krankrogen mindsker løftehøjden med 5 meter. Hvor højt fra vandoverfladen kan kranen da løfte en 5 meter høj genstand som vejer 450 ton?

Uddrag

opgave analyse
I opgave 6 skal man finde den maksimale løftehøjde som kranen kan præsterer med et objekt der
vejer 450 tons. I opgaven er der ikke givet nogen beskrivelse af afstanden fra skibet til genstanden
eller genstandens størrelse. Derfor må jeg gå ud fra at genstanden kan løftes med en hvilken som
helst vinkel imellem Bmin og Bmax. Desuden må vi antage at fordi at skibet bruger ballast tanke til at
stabiliserer skibet er løfteevnen, som vist til højre på figur 1, en maksimal løfteevne.
Løsningsmodel
Dette er et udtag fra opgave 1 hvor jeg vil beskrive cosinus relationerne og vise hvordan de bruges... Køb adgang for at læse mere

Projekt om kranen Samson

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.