Projekt drømmehus

 • EUD (og HG) 2. år
 • Andet
 • 12
 • 2518
 • PDF

Projekt drømmehus

Hører til elektrikeruddannelsen H1.

Introduktion
Vi har fået til opgave at lave vores drømmehus på max 150m² med værksted. Mit hus er 147m² stort vinkelhus med tilhørende dobbeltgarage og værksted.
Formålet er primært at dække emnet dimensionering fra el-læren (H1)
Jeg vil også komme lidt ind på SKS og arbejdsmiljø.

Indhold

Introduktion 1
Elforsyning 2
Måler 2
Gruppetavle 3
Tavleoversigt og diagram 3
Gruppeantal 3
Belastningsoversigt 4
Udvidelsesfaktor 5
Varmeberingning: 5
Spændingsfald: 5
Installationerne 7
Køkken 7
Bad 8
Værelser: 8
Udendørslys 9
Arbejdsmiljø: 10
Eftersyn og Afprøvning 11
Jord, PE og beskyttelsesleder – Hvorfor og hvornår 12
Litteratur liste 13
Evaluering 13
Bilag 1: Tavleoversigt og diagram 14
Bilag 2: APV (ArbejdsPladsVudering) 16
Bilag 3: Eftersyn og afprøvning 17
Bilag 4: Slutkontrol 20

Uddrag

Elforsyning
Da vores hus ingen strøm har fået indført, skal det trækkes en stikledning fra forsyningspunktet ved vejen ind til måleren, og der skal bygges en tavle, som opfylder kravene til udvidelse og varmeafledning.
Måler
Adgang til måler.
Måleren skal placeres således, at denne let kan aflæses, kontrolleres og udskiftes. Den skal derfor placeres lettilgængelig og overholde efterfølgende krav.
Mærkning af måler.
Hvis der kan være tvivl om målerens tilhørsforhold skal denne mærkes.
Placering af måler.
”Målertavler, målerskabe og målerfelter skal anbringes således, at overkant af klemrække for målertilslutning er 0,5 – 1,5 m over gulv henholdsvis færdigt terræn.
For målere placeret i kombinationsskab aftales målerens placering med netselskabet ...

---

Udendørslys
Jeg har valgt at placere 4 udendørs armaturer, fordelt imellem mine indgangspartier. En alm. FUGA stikkontakt til indendørsbrug skal have IP-koden 20. Denne giver en beskyttelse imod indtrængen af genstande på 12,5 mm eller mere, men yder ingen beskyttelse imod vand. Ved udendørsbrug skal al materiel min. have en IP-kode på 44.
Skumringsrelæ
Jeg har valgt at sætte et skumringsrelæ op til at styre min udendørsbelysning. Det jeg har valgt er med indbygget timer. Det gør at jeg kan indstille tiden, så der f.eks. er slukket fra kl. 24:00 til kl. 5:30, selv om der er mørkt.
Skumringsrelæet virker som en almindelig 1-polet afbryder... Køb adgang for at læse mere

Projekt drømmehus

[2]
Bedømmelser
 • 13-06-2014
  RIGTIG FIN, OG SMUK, BIDRAGEDE MED MEGET
 • 02-10-2012
  fin opgave til inspiration