Afladning af kondensator - Matematikprojekt på HTX

 • HTX 2. år
 • Matematik A
 • 12
 • 17
 • 1366
 • PDF

Afladning af kondensator - Matematikprojekt på HTX

Denne opgave er et løsningsforslag til projektopgaven "Afladning af kondensator" fra bogen "Mat B2 HTX s. 154-155.

Elevens kommentar

Ingenting at tilføje, andet end at mine afrundinger ikke havde samme antal gældende decimaler gennem hele opgaven.

Studienets kommentar

Opgaven er korrekt løst og løsningerne er fint dokumenteret. Dog er der et mindre problem i Opgave 3, hvor den korrekte løsningsmodel er at foretage en eksponentiel regression på et CAS-værktøj eller i Excel.

Indhold

1. Afbild punkterne i et enkeltlogaritmisk koordinatsystem hvor ti-
den afsættes på den vandrette akse (x-aksen). Spændingen afsæt-
tes på den lodrette akse.

2. Hvilken type funktion er der tale om?
a) Ret linie
b) Potens-funktion
c) Eksponentiel udvikling

3. Opstil en funktionsforskrift for spændingen som funktion af tiden,
t. Afbild funktionen i samme koordinatsystem som punkterne.

4. Hvor stor er kondensatorspændingen efter 5 ms?

5. Hvor lang tid går der fra afladningen påbegyndes til spændingen
er faldet til 9 volt?

6. Beregn funktionens halveringskonstant, TL.

7. Vis grafisk hvordan T, findes.

8. Beregn værdien af tidskonstanten.

Uddrag

“I dette projekt skal der udføres beregninger på en kondensator i et elektrisk kredsløb.
En kondensator oplades med et batteri. (omskrifteren i stilling 1). Herved “fyldes” kondensatoren med elektrisk energi. Med omskifteren i stilling 2 aflades kondensatoren (hurtigt) over modstanden R. I stedet for en modstand kan det f.eks. være en blitz i et kamera.”

Som opgaveteksten beskriver, vil jeg i denne opgave, forsøge at sætte mig ind i, hvordan elektronikken i en kondensator fungerer. Jeg vil begi mig ud i, at bestæmme hvordan afladningsfasen ser ud, og hvordan spændingen og tiden hænger sammen... Køb adgang for at læse mere

Afladning af kondensator - Matematikprojekt på HTX

[4]
Bedømmelser
 • 02-04-2014
  Den har hjulpet mig meget igennem min egen opgave! der lige nogle ting som man skal ekstre højde for når man kigger din opgave igennem! men ellers en super opgave!
 • 03-06-2015
  Givet af EUX-elev på 1. hovedforløb
  Flot opgave! lige til at se om jeg har lavet det rigtigt
 • 11-12-2014
  SKIDE GODT TIL INSPRATION
 • 24-10-2012
  Super god opgave, helt klart værd at hente!